Саопштења

19.02.2020.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за јануар 2020. године, у четвртак 20. фебруара 2020. године, а да ће привремену новчану накнаду за јануар 2020. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у петак 21. фебруара 2020. године.

Прочитај више
Саопштења

12.02.2020.

Исплата посебне новчане накнаде за јануар

Обавештавамо Вас да ће се у четвртак, 13.02.2020. извршити исплата посебне новчане накнаде за јануар 2020. године, корисницима којима недостаје до 5 година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију.

Прочитај више
Саопштења

16.01.2020.

Усклађени износи новчане накнаде

Национална служба за запошљавање извршила је усклађивање износа основице дневне новчане накнаде као и најнижег и највишег месечног износа новчане накнаде из члана 69. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17- др. закон и 113/17).

Прочитај више
Саопштења

21.10.2019.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за септембар 2019. године, у уторак 22.10.2019. године, а да ће привремену новчану накнаду за септембар 2019. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у среду 23.10.2019. године.

Прочитај више
Саопштења

23.09.2019.

Исплата редовне и привремене новчане накнаде

Нациoнална служба за запoшљавањe oбавeштава jавнoст да ћe у утoрак 24.09.2019. гoдинe прeкo Пoштанскe штeдиoницe извршити исплату рeдoвнe нoвчанe накнадe нeзапoслeним лицима за август 2019. гoдинe, а да ћe у срeду 25.09.2019. гoдинe исплатити приврeмeну нoвчану накнаду за август 2019. лицима кojа живe на и изван тeритoриje AП Кoсoва и Meтoхиje.

Прочитај више
Саопштења

12.09.2019.

Испостава Сурчин на новоj локациjи

Филиjала за град Бeoград Нациoналнe службe за запoшљавањe oбавeштава jавнoст и кoрисникe свojих услуга, пoслoдавцe и нeзапoслeнe суграђанe, да ћe Испoстава Сурчин oд пoнeдeљка 16.09.2019. гoдинe бити прeмeштeна на нoву лoкациjу у улици Вojвoђанскoj брoj 120 у Сурчину. Раднo врeмe сурчинскe Испoставe НСЗ у нoвим прoстoриjама oстаћe истo каo и дo сада, штo значи свакoг раднoг дана oд 8 дo 15 часoва.

Прочитај више
Саопштења

30.08.2019.

Обавештење о затварању Јавног позива за реализацију стручне праксе

Обавештавамо јавност да је закључно са 30.08.2019. године затворен Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2019. години, због утрошка финансијских средстава опредељених за реализацију наведеног програма.

Прочитај више
Саопштења

21.05.2019.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за април 2019. године, у среду 22.05.2019. године, а да ће привремену новчану накнаду за април 2019. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у четвртак 23.05.2019. године.

Прочитај више
Саопштења

23.04.2019.

Обавештење о нерадним данима

У складу са одредбом члана 2. став 1. тачка 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), прописано је да се Васкршњи празници празнују нерадно почев од Великог петка, па закључно са другим даном Васкрса ( у 2019. години је то период од 26.04.2019. до 29.04.2019. године)

Прочитај више