Саопштења

31.12.2018.

Обавештење о нерадним данима

У складу са одредбом члана 1а. став 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), обавештавамо вас да се у Републици Србији празнујe Нова година, нерадно (01.01. и 02.01.2019. године).

Прочитај више
Саопштења

18.12.2018.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Банке Поштанска штедионица у среду 19. 12. 2018. године исплатити редовну новчану накнаду незапосленим лицима за новембар 2018. године, а да ће у четвртак 20. 12. 2018. године исплатити привремену новчану накнаду за новембар 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије.

Прочитај више
Саопштења

05.12.2018.

Укида се употреба печата у пословању друштава и предузетника

Одредбом члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (" Сл. Гласник РС", бр.44/18), који је ступио на снагу 09. јуна 2018. године, чија је примена почела 01. октобра 2018. године, престале су да важе одредбе закона и других прописа набројаних под тачком 1.) до 117.) тог члана, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању привредних друштава и предузетника.

Прочитај више
Саопштења

01.12.2018.

Настављаjу се преквалификациjе за ИТ сектор

Накoн успeшнe рeализациje пилoт-прoграма прeквалификациjа за ИT, кojи je пoкрeнут на инициjативу прeдсeдницe Владe Рeпубликe Србиje Aнe Брнабић, каo и наставка oвoг прoграма у joш двe фазe прeквалификациjа, Влада планира нoвe прoграмe. Циљ je запoслeњe штo вeћeг брojа кандидата у ИT кoмпаниjама

Прочитај више
Саопштења

21.11.2018.

Редовна и привремена новчана накнада за октобар

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Банке Поштанска штедионица извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за октобар 2018. године, у четвртак 22.11.2018. године, а да ће привремену новчану накнаду за октобар 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у петак 23.11.2018. године.

Прочитај више
Саопштења

06.11.2018.

Обавештење о нерадном дану

Национална служба за запошљавање у понедељак 12. новембра нерадно празнује Дан примирја у првом светском рату, који се ове године обележава у недељу, 11. новембра, а слави се и првог наредног дана. Национална служба ће наставити са редовним радом од уторка 13. новембра.

Прочитај више
Саопштења

22.10.2018.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за септембар 2018. године, у уторак 23.10.2018. године, а да ће привремену новчану накнаду за август 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у среду 24.10.2018. године.

Прочитај више
Саопштења

19.09.2018.

Исплата редовне и привремене новчане накнаде

Нациoнална служба за запoшљавањe oбавeштава jавнoст да ћe прeкo Пoштанскe штeдиoницe извршити исплату рeдoвнe нoвчанe накнадe нeзапoслeним лицима за август 2018. гoдинe, у чeтвртак 20.09.2018. гoдинe, а да ћe приврeмeну нoвчану накнаду за август 2018. лицима кojа живe на и изван тeритoриje AП Кoсoва и Meтoхиje, исплатити у пeтак 21.09.2018. гoдинe.

Прочитај више
Саопштења

06.09.2018.

Потписани уговори за ИТ обуке НСЗ

Обавештавамо јавност да је након успешно спроведеног поступка јавне набавке услуге извођења специјалистичких информатичких обука незапослених лица за потребе тржишта рада, у сарадњи са Владом Републике Србије, Национална служба за запошљавање дана 05.09.2018. године потписала уговоре за специјалистичке информатичке обуке.

Прочитај више
Саопштења

22.08.2018.

Исплата редовне и привремене новчане накнаде

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за јул 2018. године, у четвртак 23.08.2018. године, а да ће привремену новчану накнаду за јул 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у петак 24.08.2018. године.

Прочитај више
Саопштења

23.07.2018.

Исплата редовне и привремене новчане накнаде

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за јун 2018. године, у уторак 24.07.2018. године, а да ће привремену новчану накнаду за јун 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у среду 25.07.2018. године.

Прочитај више
Саопштења

16.07.2018.

Лакше до посла уз информатичке обуке

Национална служба за запошљавање организује атрактивне обуке које ће вам обезбедити неопходна знања и вештине за рад у ИТ сектору: Јава програмирање, израда веб-апликација, ПХП и .Нет програмирање... Ово су само неки од програма које смо обезбедили за своје кориснике како би лакше нашли посао.

Прочитај више
Саопштења

19.06.2018.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за мај 2018. године, у среду 20.06.2018. године, а да ће привремену новчану накнаду за мај 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у четвртак 21.06.2018. године.

Прочитај више
Саопштења

14.06.2018.

Преквалификације за ИТ

Након успешне реализације пилот-програма преквалификација за ИТ, који је покренут на иницијативу председнице Владе Републике Србије Ане Брнабић, као и друге фазе преквалификација, Влада планира наставак овог програма, у оквиру којег је предвиђена преквалификација за ИТ за 775 полазника.

Прочитај више
Саопштења

17.05.2018.

Редовна и привремена новчана накнада

запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за април 2018. године, у петак 18.05.2018. године, а да ће привремену новчану накнаду за април 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у суботу 19.05.2018. године.

Прочитај више