Саопштења

22.04.2019.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за март 2019. године, у уторак 23.04.2019. године, а да ће привремену новчану накнаду за март 2019. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у среду 24.04.2019. године.

Прочитај више
Саопштења

21.03.2019.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за фебруар 2019. године, у петак 22.03.2019. године, а да ће привремену новчану накнаду за фебруар 2019. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у суботу 23.03.2019. године.

Прочитај више
Саопштења

15.03.2019.

Обавештење

Обавештавамо Вас да услед техничких проблема Национална служба за запошљавање није у могућности да постављење огласе, објави у року од 24 часа. У најкраћем року, по превазилажењу проблема, исти ће бити активирани.

Прочитај више
Саопштења

14.03.2019.

Служба Палилула премештена у приземље београдске Филиjале НСЗ

Филиjала за град Бeoград НСЗ oбавeштава суграђанe кojи живe на Општини Палилула да je, збoг грађeвинских радoва у згради Филиjалe на Гундулићeвoм вeнцу 23-25, палилулска Служба запoшљавања приврeмeнo прeмeштeна са првoг спрата у призeмљe зградe.

Прочитај више
Саопштења

21.02.2019.

Јавни позиви и конкурси Националне службе за запошљавање за 2019. годину

У циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања, предвиђених Програмом рада за 2019. годину, Национална служба за запошљавање расписује јавне позиве и конкурсе за текућу годину.

Прочитај више
Саопштења

19.02.2019.

Исплата редовне и привремене новчане накнаде

Нациoнална служба за запoшљавањe oбавeштава jавнoст да ћe прeкo Пoштанскe штeдиoницe извршити исплату рeдoвнe нoвчанe накнадe нeзапoслeним лицима за мeсeц jануар 2019. гoдинe, сутра, у срeду 20.02.2019, а да ћe приврeмeну нoвчану накнаду за jануар 2019. лицима кojа живe на и изван тeритoриje AП Кoсoва и Meтoхиje, исплатити у чeтвртак 21.02.2019. гoдинe.

Прочитај више
Саопштења

13.02.2019.

Обавештење о нерадним данима

У складу са одредбом члана 1. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), обавештавамо вас да се Сретење - Дан државности Србије – 15. и 16. фебруар 2019. године, празнује се НЕРАДНО.

Прочитај више
Саопштења

21.01.2019.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за децембар 2018. године, у уторак 22.01.2019. године, а да ће привремену новчану накнаду за децембар 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у среду 23.01.2019. године.

Прочитај више
Саопштења

31.12.2018.

Обавештење о нерадним данима

У складу са одредбом члана 1а. став 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), обавештавамо вас да се у Републици Србији празнујe Нова година, нерадно (01.01. и 02.01.2019. године).

Прочитај више
Саопштења

18.12.2018.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Банке Поштанска штедионица у среду 19. 12. 2018. године исплатити редовну новчану накнаду незапосленим лицима за новембар 2018. године, а да ће у четвртак 20. 12. 2018. године исплатити привремену новчану накнаду за новембар 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије.

Прочитај више
Саопштења

05.12.2018.

Укида се употреба печата у пословању друштава и предузетника

Одредбом члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (" Сл. Гласник РС", бр.44/18), који је ступио на снагу 09. јуна 2018. године, чија је примена почела 01. октобра 2018. године, престале су да важе одредбе закона и других прописа набројаних под тачком 1.) до 117.) тог члана, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању привредних друштава и предузетника.

Прочитај више
Саопштења

01.12.2018.

Настављаjу се преквалификациjе за ИТ сектор

Накoн успeшнe рeализациje пилoт-прoграма прeквалификациjа за ИT, кojи je пoкрeнут на инициjативу прeдсeдницe Владe Рeпубликe Србиje Aнe Брнабић, каo и наставка oвoг прoграма у joш двe фазe прeквалификациjа, Влада планира нoвe прoграмe. Циљ je запoслeњe штo вeћeг брojа кандидата у ИT кoмпаниjама

Прочитај више
Саопштења

21.11.2018.

Редовна и привремена новчана накнада за октобар

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Банке Поштанска штедионица извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за октобар 2018. године, у четвртак 22.11.2018. године, а да ће привремену новчану накнаду за октобар 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у петак 23.11.2018. године.

Прочитај више
Саопштења

06.11.2018.

Обавештење о нерадном дану

Национална служба за запошљавање у понедељак 12. новембра нерадно празнује Дан примирја у првом светском рату, који се ове године обележава у недељу, 11. новембра, а слави се и првог наредног дана. Национална служба ће наставити са редовним радом од уторка 13. новембра.

Прочитај више
Саопштења

22.10.2018.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за септембар 2018. године, у уторак 23.10.2018. године, а да ће привремену новчану накнаду за август 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у среду 24.10.2018. године.

Прочитај више
Саопштења

19.09.2018.

Исплата редовне и привремене новчане накнаде

Нациoнална служба за запoшљавањe oбавeштава jавнoст да ћe прeкo Пoштанскe штeдиoницe извршити исплату рeдoвнe нoвчанe накнадe нeзапoслeним лицима за август 2018. гoдинe, у чeтвртак 20.09.2018. гoдинe, а да ћe приврeмeну нoвчану накнаду за август 2018. лицима кojа живe на и изван тeритoриje AП Кoсoва и Meтoхиje, исплатити у пeтак 21.09.2018. гoдинe.

Прочитај више