Public Procurements (IPA Programme) / Javne nabavke (IPA Program)

Supplies tender

Vehicles, furniture and IT equipment for the project “Increasing the Effectiveness of Employment Policies Towards Disadvantaged Groups” / Nabavka dobara - vozila, nameštaj i IT oprema za projekat “Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama”

Prior information notice - supplies

Supply contract notice

Corrigendum No.1 to the Contract notice

Clarification No.1

Clarification No.2

Supply tender dossier

Supplies contract award notice

Services tender

Training programme in response to labour market needs within the project “Increasing the Effectiveness of Employment Policies Towards Disadvantaged Groups” / Nabavka usluga - Program obuke prema potrebama tržišta rada u okviru projekta “Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama”

Prior information notice - services

Contract notice - services

Clarification

Cancellation lot 2

Shortlist notice lot 1

Shortlist notice lot 3

Shortlist notice lot 4

Shortlist notice lot 5

Shortlist notice lot 6

Cancellation lot 1

awardnotice LOT 5

awardnotice LOT 4

awardnotice LOT 3

awardnotice LOT 6

Public call for the internship IPA 2012

Teкст Jавнoг пoзива за рeализациjу прoграма приправника

Списак руралних насeља (саставни дeo jавнoг пoзива)

Образац Захтeва за учeшћћe у прoграму приправника (саставни дeo jавнoг пoзива)

Образац Обавeштeњe дe минимис државна пoмoћ (саставни дeo jавнoг пoзива)

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати