Саопштења

14.08.2020.

Саопштење за јавност

Влада Републике Србије, на седници од 13. августа 2020. године, донела је Уредбу о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ, на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Прочитај више
Саопштења

04.08.2020.

Саопштење о затварању Јавног позива за реализацију програма стручне праксе у 2020. години

Обавештавамо вас да се закључно са 07. августом 2020. године затвара Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у овој години. Разлог је утрошак финансијских средстава која су била опредељена за реализацију наведеног програма.

Прочитај више
Саопштења

14.07.2020.

Информациjа о раду Националне службе за запошљавање

Обавештавамо Вас да се почев од 15.07.2020. године, пријављивање на евиденцију тражилаца запослења, подношење захтева за новчану накнаду за случај незапослености, подношење захтева за процену радне способности, подношење захтева за издавање уверења из евиденције, подношење захтева за учешће у мерама активне политике запошљавања, подношење захтева за издавање дозвола за рад странцу, као и подношења захтева за издавање мишљења на Програм решавања вишкова запослених може вршити лично, путем поште или електронским путем.

Прочитај више
Саопштења

14.05.2020.

Исплата посебне новчане накнаде

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће данас, у четвртак, 14. маја 2020. године, извршити исплату посебне новчане накнаде за април 2020. године, уплатом на текуће рачуне корисника код пословних банака.

Прочитај више
Саопштења

08.05.2020.

Информација о поступању Националне службе за запошљавање по престанку ванредног стања

Народна скупштина Републике Србије дана 06.05.2020. године донела је Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС број 65/2020 од 06.05.2020. године). Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Прочитај више
Саопштења

14.04.2020.

Обавештење

Национална служба за запошљавање, у условима ванредног стања омогућила је подношење захтева за финансирање свих програма запошљавања по расписаним јавним позивима.

Прочитај више
Саопштења

01.04.2020.

Информација о Одлуци о важењу дозволе за рад издате странцу за време ванредног стања

На основу Одлуке Владе Републике Србије о важењу дозволе за рад издате странцу за време ванредног стања, дозволе за рад којима период важења истиче за време ванредног стања, односно дозволе за рад којима је последњи дан важења 15. март 2020. године или каснији датум за време ванредног стања, сматрају се важећом.

Прочитај више
Саопштења

27.03.2020.

Рокови за поступање органа и подношење поднесака странака за време ванредног стања

Дана 24. марта 2020. године, Влада Републике Србије донела је Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања, из тих разлога Национална служба за запошљавање обавештава кориснике о следећем:

Прочитај више
Саопштења

19.03.2020.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за фебруар 2020. године, у петак 20. марта 2020. године, а да ће привремену новчану накнаду за фебруар 2020. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у суботу 21. марта 2020. године.

Прочитај више
Саопштења

19.03.2020.

Саопштење

Национална служба за запошљавање обавештава сва незапослена лица заинтересована за учешће на Јавним позивима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2020. години, а која нису завршила обуку „Пут до успешног предузетника“, да ће током трајања ванредног стања ова обука бити реализована електронским путем.

Прочитај више
Саопштења

19.03.2020.

Саопштење

Због тренутне ситуације у Републици Србији, узроковане ширењем вируса COVID-19, Национална служба за запошљавање обавештава све заинтересоване за учешће на јавним конкурсима за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години, да се продужава рок за пријем пријава закључно са 30.04.2020. године.

Прочитај више
Саопштења

17.03.2020.

Саопштење

На основу мера утврђених Oдлуком о увођењу ванредног стања од 16. марта 2020. године обавештавамо Вас да се почев од 17.3.2020. године у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање обуставља непосредан рад са странкама.

Прочитај више
Саопштења

11.03.2020.

Саопштење

У вези са тренутном епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, а на основу Одлуке Владе и Инструкције надлежног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за поступање у ситуацији повећаног ризика за здравље становништва, ради спречавања ширења инфекције вирусом SARS – CoV-2, директор НСЗ је донео инструкцију о поступању свих организационих једница НСЗ.

Прочитај више