Саопштења

14.07.2020.

Информациjа о раду Националне службе за запошљавање

Обавештавамо Вас да се почев од 15.07.2020. године, пријављивање на евиденцију тражилаца запослења, подношење захтева за новчану накнаду за случај незапослености, подношење захтева за процену радне способности, подношење захтева за издавање уверења из евиденције, подношење захтева за учешће у мерама активне политике запошљавања, подношење захтева за издавање дозвола за рад странцу, као и подношења захтева за издавање мишљења на Програм решавања вишкова запослених може вршити лично, путем поште или електронским путем.

Обрасци за подношење горенаведених захтева налазе се на ОВОМ ЛИНКУ.