Саопштења

23.04.2018.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице исплатити незапосленим лицима редовну новчану накнаду за март 2018. године, у уторак 24.04.2018. године, а да ће привремену новчану накнаду за март 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у среду 25.04.2018. године.

Прочитај више
Саопштења

28.03.2018.

Обавештење о нерадним данима

У складу са oдрeдбoм члана 2. став 1. тачка 2) Закoна o државним и другим празницима у Рeпублици Србиjи ("Службeни гласник РС", бр. 43/01, 101/07, 92/11), oбавeштавамo вас да сe у Рeпублици Србиjи празнуjу Васкршњи празници пoчeв oд вeликoг пeтка закључнo са другим данoм Васкрса, НEРAДНО (06.4. и 09.4.2018. гoдинe).

Прочитај више
Саопштења

21.03.2018.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за фебруар 2018. године, у четвртак 22.03.2018. године, а да ће привремену новчану накнаду за фебруар 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у петак 23.03.2018. године.

Прочитај више
Саопштења

22.02.2018.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за месец јануар 2018. године, у петак 23.02.2018. године, а да ће привремену новчану накнаду за јануар 2018. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у суботу 24.02.2018. године.

Прочитај више
Саопштења

13.02.2018.

Расписивање јавних позива/конкурса Националне службе за запошљавање

Национална служба за запошљавање расписује сутра, 14. фебруара 2018. године, јавне позиве/конкурсе, у циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања предвиђених Програмом рада за 2018. годину.

Прочитај више
Саопштења

05.02.2018.

Обавештење о нерадним данима

У складу са одредбом члана 1. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), обавештавамо вас да се Сретење – Дан државности Србије, 15. и 16.2.2018. године, празнује НЕРАДНО.

Прочитај више
Саопштења

22.01.2018.

Редовна и привремена новчана накнада

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за месец децембар 2017. у уторак, 23.01.2018. године, а да ће привремену новчану накнаду за децембар 2017. лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, исплатити у среду, 24.01.2018. године.

Прочитај више
Саопштења

22.12.2017.

Измењен начин обрачуна новчане накнаде

Национална служба за запошљавање обавештава грађане да је Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ број 113/2017). Закон је ступио на снагу 25.12.2017. године, осим одредаба којима су измењене одредбе чланова 69. и 70. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, које почињу да се примењују од 01.01.2018. године, односно 01.01.2019. године.

Прочитај више
Саопштења

20.12.2017.

Исплата редовне и привремене накнаде

Нациoнална слузба за запoсљавањe ћe прeкo Пoштанскe штeдиoницe, извршити исплату рeдoвнe нoвчанe накнадe нeзапoслeним лицима за нoвeмбар 2017. гoдинe, у чeтвртак, 21.12.2017. гoдинe, а приврeмeнe нoвчанe накнадe за нoвeмбар 2017. гoдинe лицима кojа живe на и изван тeритoриje AП Кoсoвo и Meтoхиjа, у пeтак, 22.12.2017. гoдинe.

Прочитај више
Саопштења

21.11.2017.

Исплата привремене новчане накнаде за КиМ за октобар

Обавештавамо вас да ће се сутра, 22.11.2017. године, преко Поштанске штедионице извршити исплата привремене новчане накнаде за октобар 2017. године лицима која живе на и изван територије Косова и Метохије.

Прочитај више
Саопштења

18.10.2017.

Исплата редовне и привремене новчане накнаде

Национална служба за запошљавање ће, преко Поштанске штедионице, у четвртак 19.10.2017. исплатити редовну новчану накнаду незапосленим лицима за септембар 2017., док ће привремену новчану накнаду за септембар 2017. исплатити незапосленим лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, у петак 20.10.2017.

Прочитај више
Саопштења

21.08.2017.

Исплата редовне и привремене новчане накнаде

Национална служба за запошљавање ће преко Поштанске штедионице извршити исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за јул 2017. године у уторак, 22.08.2017. године, и привремене новчане накнаде незапосленим лицима, који живе на и изван територије АП Косова и Метохије, за јул 2017. године у среду, 23.08.2017. године.

Прочитај више