Саопштења

17.01.2019.

Усклађивање износа новчане накнаде

На основу члана 70. став 2. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17- др. закон и 113/17),

Национална служба за запошљавање објављује

УСКЛАЂЕНЕ  ИЗНОСЕ ОСНОВИЦЕ ДНЕВНЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ, КАО И НАЈНИЖИ И  НАЈВИШИ МЕСЕЧНИ ИЗНОС НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ИЗ ЧЛАНА 69. ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ И ОСИГУРАЊУ ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ, СА ГОДИШЊИМ ИЗНОСОМ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У 2018. ГОДИНИ
( Саопштење  Републичког завода за статистику број 9 - ЦН 11 од 11.01.2019. године)

1. Усклађени износ основице дневне новчане накнаде из члана 69. став 3. и најнижи и највиши месечни износ новчане накнаде из става 69. став 5. Закона запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17- др. закон и 113/17) су:

 

 усклађени  износи
1) у члану 69. 
- основица дневне новчане накнаде – став 31.020
- најнижи месечни износ новчане накнаде- став 5)22.838
- највиши месечни износ новчане накнаде - став 5)52.943

 

 2. Усклађени износи основице дневне новчане накнаде, као и најнижи и највиши износ новчане накнаде примењују се од 01. фебруара 2019. године.
Број: 0070-104-1/2019
 

У Београду, 17. јануара 2019. године
 
Национална служба за запошљавање
Директор
Зоран Мартиновић с.р.