Саопштења

31.12.2018.

Обавештење о нерадним данима

У складу са одредбом члана 1а. став 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), обавештавамо вас да се у Републици Србији празнујe Нова година, нерадно (01.01. и 02.01.2019. године).

Такође у складу са чланом 2. став1. тачка 1. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији, у јануару се празнује нерадно и први дан Божића ( 7. јануар).