Саопштења

16.01.2020.

Усклађени износи новчане накнаде

Национална служба за запошљавање извршила је усклађивање износа основице дневне новчане накнаде као и најнижег и највишег месечног износа новчане накнаде из члана 69. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17- др. закон и 113/17).

Износи су  усклађени са годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години који износи 1,9% према Саопштењу  Републичког завода за статистику број 10 – год. LXX  од 13.01.2020. године.

Усклађене износе Национална служба за запошљавање објавила је на свом веб сајту у рубрици „Документи“ > „Појединачна акта“,  дана 16.01.2020. године.

Усклађени износи  примењују се од 01. фебруара 2020. године.