Саопштења

11.03.2020.

Саопштење

У вези са тренутном епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, а на основу Одлуке Владе и Инструкције надлежног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за поступање у ситуацији повећаног ризика за здравље становништва, ради спречавања ширења инфекције вирусом SARS – CoV-2, директор НСЗ је донео инструкцију о поступању свих организационих једница НСЗ.