Саопштења

14.04.2020.

Обавештење

Национална служба за запошљавање, у условима ванредног стања омогућила је подношење захтева за финансирање свих програма запошљавања по расписаним јавним позивима.

Иако се пријаве подносе електронским путем , у условима отежаног пословања,  велико је интересовање, како послодаваца тако и незапослених лица.

Највеће интересовање послодаваца забележено је за програме стручне праксе, новог запошљавања као и за програм самозапошљавања за незапослена лица. 

Од увођења ванредног стања преко 3200 послодаваца поднело је захтев за учешће у мерама активне политике запошљавања, а преко 2000 незапослених поднело је захтеве за субвенцију за самозапошљавање.

Одлуке се доносе континуирано,  а поред предвиђених услова, приликом одлучивања посебно се вреднује да ли су послодавци од почетка ванредног стања отпуштали запослене. 

До сада је позитивним одлукама обухваћено преко 1400 послодаваца чиме је омогућено укључивање у програме обука и запошљавање за око 2000 незапослених лица, а  око 150 особа је  са инвалидитетом. 

Уговори о ангажовању лица закључиће се у складу са могућностима у сваком конкретном случају.

Све информације доступне су на сајту  nsz.gov.rs .