Вести

19.05.2020.

У току ванредног стања посао добило 15.000 особа

Вишe oд 15.000 лица са eвидeнциje Нациoналнe службe за запoшљавањe (НСЗ) успeлo je да сe запoсли или пoкрeнe самoсталан пoсаo у пeриoду ванрeднoг стања, дoк сe 9. 600 лица у тoм пeриoду приjавилo на eвидeнциjу НСЗ са захтeвoм да oстварe нoвчану накнаду jeр су oстали бeз пoсла, кажу у тoj служби.

Прочитај више
Вести

15.05.2020.

На евиденциjи НСЗ 2.000 лица мање за два месеца

Зoран Mартинoвић je, гoстуjући у Днeвнику РTС-а, рeкаo да je 15. марта на eвидeнциjи НЗС билo oкo 515.000 људи, а у oвoм трeнутку их je 513.000. Дoдаje да тo дeлуje нeoбичнo, али да je чињeница да ниje билo масoвнoг oтпуштања и да су мeрe Владe далe пунe eфeктe.

Прочитај више
Вести

07.04.2020.

Многи послодавци због наjављених подстицаjа враћаjу отпуштене на посао

Meђу првима, нeмeдицинскe пoслeдицe eпидeмиje oсeтили су приврeдници. Нeки oд њих рeагoвали су oтпуштањeм радника. Различитe су прoцeнe кoликo je радника у прeтхoдних нeкoликo нeдeља oстаo бeз пoсла. Зoран Mартинoвић, дирeктoр Нациoналнe службe за запoшљавањe, кажe за РTС да сe на тржишту рада за сада нe видe драстичнe прoмeнe и да су сe мнoги пoслoдавци oдлучили на тo да збoг мeра Владe вратe oтпуштeнe радникe.

Прочитај више
Вести

11.03.2020.

Промоција јавних позива и конкурса НСЗ у Младеновцу

У Свечаној сали „Dr Elsie Inglis“ у Младеновцу одржана је презентација јавних позива и конкурса Националне службе за запошљавање за 2020. годину, у организацији испоставе Националне службе за запошљавање у Младеновцу и Филијале за град Београд, у сарадњи са Градском општином Младеновац.

Прочитај више
Вести

11.03.2020.

Размењена искуства са колегама из Аустрије

Национална служба за запошљавање у сарадњи са Канцеларијом аташеа за социјална питања, здравље, негу и заштиту потрошача Републике Аустрије организовала је у Београду стручни семинар „Запошљавање корисника социјалних помоћи и других теже запошљивих категорија“.

Прочитај више
Вести

10.03.2020.

Презентације програма и мера за подстицање запошљавања на територији Београда

Национална служба за запошљавање – Филијала за град Београд у сарадњи са Привредном комором Србије и градским општинама града Београда, отпочела је активности у циљу представљања јавних позива и конкурса Националне службе за запошљавање за 2020. годину.

Прочитај више
Вести

10.03.2020.

Промоција програма и мера за подстицање запошљавања у Сенти – 18. марта

Национална служба за запошљавање - Филијала Кикинда организује презентацију јавних позива и конкурса за реализацију програма и мера активне политике запошљавања за 2020. годину, у среду 18. марта, у 13 часова, у свечаној сали Општине Сента, Главни трг 1.

Прочитај више
Вести

10.03.2020.

Промоција програма и мера за подстицање запошљавања у Чоки – 18. марта

Национална служба за запошљавање - Филијала Кикинда организује презентацију јавних позива и конкурса за реализацију програма и мера активне политике запошљавања за 2020. годину, у среду 18. марта, у 10 часова, у свечаној сали Општине Чока, Потиска 20.

Прочитај више
Вести

09.03.2020.

Промоција јавних позива и конкурса НСЗ на подручју Филијале Чачак

Национална служба за запошљавање - Филијала Чачак организује презентацију јавних позива и конкурса НСЗ за 2020. годину у петак, 13. марта, са почетком у 11.00 часова, у Чачку, Велика сала Скупштине града, Жупана Страцимира 2.

Прочитај више
Вести

09.03.2020.

Промоција јавних позива и конкурса НСЗ на подручју Филијале Јагодина

Национална служба за запошљавање - Филијалa Јагодина, у сарадњи са Градом Јагодина и општинама Рековац и Деспотовац, отпочела је активности у циљу промоције јавних позива и конкурса Националне службе за запошљавање за 2020. годину.

Прочитај више
Вести

05.03.2020.

Представљање јавних позива и конкурса НСЗ за 2020. годину на подручју Филијале Пожаревац

Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац у сарадњи са Регионалном привредном комором Браничевског и Подунавског управног округа, отпочела је активности у циљу представљања јавних позива и конкурса Националне службе за запошљавање за 2020. годину.

Прочитај више
Вести

05.03.2020.

Сајам запошљавања у Бачкој Тополи – 3. априла

Национална служба за запошљавање, Филијала Суботица - Испостава Бачка Топола организује Сајам запошљавања у Бачкој Тополи, у петак 3. априла 2020. године, од 10 до 13 часова, у Дому културе (изложбена сала), Главна 12.

Прочитај више
Вести

05.03.2020.

Презентација јавних позива и конкурса у Малом Иђошу – 18. марта

Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица организује презентацију јавних позива и конкурса за реализацију програма и мера активне политике запошљавања (АПЗ) за 2020. годину, у среду 18. марта 2020. године, у 11.00 часова, у сали Скупштине општине Мали Иђош.

Прочитај више
Вести

05.03.2020.

Презентација јавних позива и конкурса у Бачкој Тополи – 17. марта

Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица организује презентацију јавних позива и конкурса за реализацију програма и мера активне политике запошљавања (АПЗ) за 2020. годину, у уторак 17. марта 2020. године, у 11.00 часова, у сали Скупштине општине Бачка Топола.

Прочитај више
Вести

05.03.2020.

Промоција програма и мера за подстицање запошљавања у Кањижи – 16. марта

Национална служба за запошљавање - Филијала Кикинда организује презентацију јавних позива и конкурса за реализацију програма и мера активне политике запошљавања за 2020. годину, у понедељак 16. марта, у 13 часова, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Кањижи, Главни трг 9.

Прочитај више
Вести

05.03.2020.

Промоција програма и мера за подстицање запошљавања у Новом Кнежевцу – 16. марта

Национална служба за запошљавање - Филијала Кикинда организује презентацију јавних позива и конкурса за реализацију програма и мера активне политике запошљавања за 2020. годину, у понедељак 16. марта, у 10 часова, у сали Месне заједнице Нови Кнежевац, Бранка Радићевића 19.

Прочитај више
Вести

05.03.2020.

Одржан Сајам запошљавања и образовања у Врњачкој Бањи

У престоници српског туризма, Врњачкој Бањи, јуче је одржан Сајам запошљавања и образовања у области угоститељства и туризма. Организатори су били Општина Врњачка Бања и НСЗ Филијала Краљево, док су партнери у организацији манифестације Удружење хотелијера општине Врњачка Бања, Школска управа Краљево, Факултет за хотелијерство и туризам из Врњачке Бање и Регионална привредна комора Рашког и Моравичког округа.

Прочитај више
Вести

04.03.2020.

Више од 800 радних места на Сајму запошљавања у Раковици

Сајам запошљавања који организују Градска општина Раковица, Национална служба за запошљавање и Опште удружење приватних послодаваца Раковице, одржаће се у суботу, 7. марта 2020. године, у згради Градске општине Раковица (Мишка Крањца 12), од 10 до 14 часова.

Прочитај више
Вести

03.03.2020.

Презентација јавних позива/конкурса у Пироту – 6. марта

Национална служба за запошљавање - Филијала Пирот организује презентацију јавних позива/конкурса за реализацију програма и мера активне политике запошљавања за 2020. годину. Презентација ће се одржати у петак, 6. марта 2020. године, са почетком у 12.00 сати, у скупштинској сали Града Пирота.

Прочитај више