Вести

27.08.2020.

Без већих осцилациjа на тржишту рада у Србиjи

Брoj кoрисника нoвчанe накнадe за нeзапoслeнe мањи je за oкo 2.500 у oднoсу на март и трeнутнo нeма вeћих прoмeна ни oсцилациjа на тржишту рада у Србиjи, изjавиo je дирeктoр Нациoналнe службe за запoшљавањe (НСЗ) Зoран Mартинoвић.

Прочитај више
Вести

25.08.2020.

Програм "Моја прва плата" – шанса за запослење младих

Национална служба за запошљавање објавила је Јавни позив за подстицај младих Моја прва плата. Сви заинтересовани послодавци могу пронаћи информације на сајту НСЗ и сајту Моја прва плата, а своје пријаве могу да доставе до 25. септембра 2020. године.

Прочитај више
Вести

17.08.2020.

Потписани уговори о спровођењу јавних радова

У реализацији локалних акционих планова за запошљавање, а према Споразуму НСЗ и општине Медвеђа, потписани су уговори о ангажовању незапослених на спровођењу јавних радова. Уговори су закључени са пет извођача, у питању су Дом здравља у Медвеђи, Центар за социјални рад, Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер" из Сијаринске Бање, Туристичка организације општине Медвеђа и ЈКП "Обнова".

Прочитај више
Вести

12.08.2020.

Основна информатичка обука за особе са инвалидитетом

Иако су специфичне околности изазване пандемијом и увођењем ванредног стања на територији многих општина отежале или одложиле спровођење бројних планираних активности, НСЗ континуирано улаже напор да на најбољи могући начин изађе у сусрет потребама незапослених лица. Један од примера је и реализација основне информатичке обуке за особе са инвалидитетом са евиденције Филијале Бор НСЗ, која је отпочела 10. августа.

Прочитај више
Вести

05.08.2020.

Нове просторије у Мерошини

У сарадњи са Општином Мерошина, Национална служба за запошљавање - Филијала Ниш добила је нове просторије на коришћење, како би испостава у Мерошини била приступачнија грађанима ове општине.

Прочитај више
Вести

24.07.2020.

Потписан Меморандум за унапређење запошљавања Рома

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић потписали су са председницом организације Ромска женска мрежа Аном Шаћиповић Меморандум о сарадњи са циљем да се унапреди запошљавање Рома.

Прочитај више
Вести

03.07.2020.

Реализација програма и мера активне политике запошљавања у Филијали Јагодина

У 2020. години Филијала Јагодина сусрела се са многим изазовима насталим услед ширења вируса COVID-19, али је процес реализације програма и мера активне политике запошљавања веома брзо адаптиран на нове услове рада. Без обзира на новонастале околности, активности у циљу реализације плана за 2020. годину континуирано су спровођене.

Прочитај више
Вести

18.06.2020.

Додела одлука

У петак, 19. јуна у 11 часова, у Скупштини града Ниша у Нишу, улица 7. Juli бр. 2, биће додељене одлуке корисницима програма и мера Активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша за ову годину. Овом приликом корисницима биће додељене одлуке за програм стицања практичних знања, програм стручне праксе и програм приправника.

Прочитај више
Вести

15.06.2020.

Додељени уговори корисницима програма запошљавања и стручне праксе

Филијалa НСЗ Пријепоље организована је свечану доделу уговора и одлука послодавцима и незапосленим лицима којима је одобрена субвенција по програмима и мерама активне политике запошљавања за 2020. годину.

Прочитај више
Вести

12.06.2020.

Директор НСЗ посетио Љубовију

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић посетио је општину Љубовија, где је обишао просторије испоставе НСЗ и у разговору са запосленима, шефом Одсека за програме запошљавања Филијале Лозница НСЗ Зораном Миловановићем и пи-аром филијале Мирославом Радуловићем, упознао се са ситуацијом на тржишту рада у овој општини и свим аспектима пословања испоставе, као и лозничке филијале у целини.

Прочитај више
Вести

11.06.2020.

Додела уговора за програме запошљавања и стручне праксе

Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Пазар организовала је свечану доделу уговора корисницима програма запошљавања и стручне праксе. Уговоре су уручили директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац и директор новопазарске филијале НСЗ Фахрудин Ђекић. На овај начин омогућено је да се преко 500 лица укључи у свет рада, а око 270 послодаваца са подручја ове филијале остварило је успешну сарадњу са НСЗ.

Прочитај више
Вести

08.06.2020.

Дипломе за полазнике обука

Након успешно завршене обуке за масере, Филијала Панчево Националне службе за запошљавање организоваће свечану доделу сертификата полазницима у четвртак 11.06.2020. године, у 12 часова, у просторијама Естетик студија „Перла“ у Панчеву.

Прочитај више
Вести

03.06.2020.

Потписивање Протокола о сарадњи НСЗ и установа социјалне заштите

У Филијали Ниш НСЗ, у уторак 2. јуна 2020. године, потписан је Протокол о сарадњи између Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш, Центра за социјални рад „Свети Сава“, Дома за незбринуту децу „Душко Радовић“, Центра за хранитељство и породични смештај Ниш и Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља.

Прочитај више
Вести

03.06.2020.

Потписивање уговора за 8 jавних радова у Новоj Вароши

Представници Општине Нова Варош и Националне службе за запошљавање потписаће са послодавцима уговоре о спровођењу јавних радова за ову годину, у просторијама општине 4. јуна 2020. године у 12.00 часова.

Прочитај више
Вести

21.05.2020.

Рад у доба короне

Април 2020. године разликоваће се по много чему. Дани су били хладнији него претходних година, а улице тише. Некада прометне саобраћајнице опустеле су. Они који би се упутили због преке потребе или обавезе коју не могу да одложе, опремили би се маскама и рукавицама. Страх и неизвесност донела је епидемија коронавируса.

Прочитај више
Вести

19.05.2020.

У току ванредног стања посао добило 15.000 особа

Вишe oд 15.000 лица са eвидeнциje Нациoналнe службe за запoшљавањe (НСЗ) успeлo je да сe запoсли или пoкрeнe самoсталан пoсаo у пeриoду ванрeднoг стања, дoк сe 9. 600 лица у тoм пeриoду приjавилo на eвидeнциjу НСЗ са захтeвoм да oстварe нoвчану накнаду jeр су oстали бeз пoсла, кажу у тoj служби.

Прочитај више
Вести

15.05.2020.

На евиденциjи НСЗ 2.000 лица мање за два месеца

Зoран Mартинoвић je, гoстуjући у Днeвнику РTС-а, рeкаo да je 15. марта на eвидeнциjи НЗС билo oкo 515.000 људи, а у oвoм трeнутку их je 513.000. Дoдаje да тo дeлуje нeoбичнo, али да je чињeница да ниje билo масoвнoг oтпуштања и да су мeрe Владe далe пунe eфeктe.

Прочитај више
Вести

07.04.2020.

Многи послодавци због наjављених подстицаjа враћаjу отпуштене на посао

Meђу првима, нeмeдицинскe пoслeдицe eпидeмиje oсeтили су приврeдници. Нeки oд њих рeагoвали су oтпуштањeм радника. Различитe су прoцeнe кoликo je радника у прeтхoдних нeкoликo нeдeља oстаo бeз пoсла. Зoран Mартинoвић, дирeктoр Нациoналнe службe за запoшљавањe, кажe за РTС да сe на тржишту рада за сада нe видe драстичнe прoмeнe и да су сe мнoги пoслoдавци oдлучили на тo да збoг мeра Владe вратe oтпуштeнe радникe.

Прочитај више