Вести

22.03.2023.

На Сајму у Бајиној Башти 13 компанија тражило 110 радника

У организацији ужичке филијале Националне службе за запошљавање је 17.септембра је у Градској галерији у Бајиној Башти одржан Сајам запошљавања, на којем је 13 послодаваца имало потребу да радно ангажује преко 110 радника различитих профила занимања и степена квалификације.

У понуди компанија било је око 40 различитих радних позиција, пре свега за раднике машинске и металске струке, попут оператера машинске обраде и прераде метала, бравара, заваривача, металостругара, алатничара и послужиоца машина, али и за раднике електро струке, мехатроничаре, различите грађевинске раднике, као што су руковаоци грађевинским машинама, тесари, армирачи, зидари и помоћни радници, као и за магационере, оператере на паковању, возаче, конобаре, шанкере, куваре и помоћне куваре, пекаре, помоћне и главне месаре, радника у преради воћа и поврћа, продавце, комерцијалисте, шиваче и кројаче.

- На сајмовима запошљавања компаније су у прилици да на најбољи могући начин представе себе, своје пословање и нађу адекватне кадрове које ће запослити одмах или у неком наредном периоду, док незапослена лица могу да се у кратком временском року представе већем броју послодаваца и предају им своје радне биографије – објаснила је директорка ужичке филијале НСЗ Зорица Милошевић.

Представници компанија које су учествовале на сајму истакли су задовољство организацијом манифестације, великим бројем заинтересованих незапослених лица и могућношћу да изразе своје потребе за радном снагом. Као мера активне политике запошљавања, Сајам запошљавања на најнепосреднији начин пружа и послодавцима и незапосленим лицима прилику да на једном месту сагледају тренутне потребе тржишта рада и своју позицију на њему.

Према тренутним подацима на евиденцији Филијале Ужице НСЗ налази се око 6.885 незапослених, од чега је око 1.500 са подручја Општине Бајина Башта. Проценат лица старијих од 50 година износи 47%, а млађих од 30 година 18%. Што се тиче квалификационе структуре, 58% незапослених имају трећи и четврти степен стручне спреме, а неквалификованих је 28%.