Дoгађаjи

09.02.2024.

У ПОМОРАВЉУ КРОЗ МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА АНГАЖОВАНО БЛИЗУ 1000 ЛИЦА

Са евиденције незапослених Филијале Јагодина Националне службе за запошљавање у току 2023. године спровођењем мера активне политике запошљавања радно је ангажовано укупно 991 лице, а приоритет за укључивање у мере имала су лица која се суочавају са више фактора отежане запошљивости и припадају категоријама теже запошљивих, попут дугорочно незапослених, особа са инвалидитетом, лица без основног образовања и завршене средње школе, младих до 30 година и многих других.

Као и ранијих година владало је велико интересовање незапослених лица за покретање сопственог бизниса, те је током 2023.године обезбеђена финансијска подршка за оснивање 131 предузетничке радње на подручју Поморавског округа у разним областима пословања: козметичи салони, аутомеханичари, производња производа од дрвета, кројачке радње, школице спорта, грађевинска делатност, стоматолошке услуге и др. Оснаживањем приватног економског сектора ствара се добра основа за каснији развој и запошљавање нових радника. 

Мере усмерене на стицање знања, вештина и искуства у раду као што су: стручна пракса, приправништво за младе са високим образовањем и незапослене са средњим образовањем, стицање практичних знања, обука на захтев послодавца допринеле су да 270 незапослених лица стекне потребне компетенције које су их учиниле конкурентнијим на тржишту рада и многе од њих довеле до запошљавања.

Кроз финансијске подстицаје послодавцима приликом запошљавања лица из категорија теже запошљивих обезбеђено је запошљавање 81 лица, док је на јавним радовима у разне пројекте, у области одржавања и заштите животне средине, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, социјалнe заштитe и хуманитарног рада и културе укључено 85 незапослених лица, у стању социјалне потребе. 

У раду са особама са инвалидитетом је запослено/радно ангажовано 111 особа са инвалидитетом, при чему су кроз разне мере у оквиру којих се додељују финансијски подстицаји, попут мере субвенција зарада особа са инвалидитетом без радног искуства (запослено 25 лица), субвенције послодавцима за запошљавање лица из категорије теже запошљивих (запослено 23 лица), мере јавних радова (ангажовано 40 лица), док су 4 особе са инвалидитетом одлучиле да започну сопствени бизнис уз субвенцију за самозапошљавање.
У сарадњи са локалним самоуправама као важним партнерима кроз суфинансирање, пружање стручне и техничке подршке у реалацији мера активне политике запошљавања утврђених локалним планским документима обезбеђено запошљавање/радно ангажовање 131 незапосленог лица и издвојено око 29 милиона динара.

На крају године, пројекат „Моја прва плата“ намењен младим незапосленим лицима, без радног искуства са најмање средњим образовањем, на нивоу Филијале Јагодина 237 незапослених лица добило је шансу да крене у свет рада, где ће кроз уз финансијску подршку и непосредан рад код послодавца показати своја знања, интересовања и способности која их воде ка запослењу, а то је за младе велика подршка.

Укључивањем близу 1000 лица у мере актине политике запошљавања Филијала Јагодина остварила је свој годишњи план, а кроз нове јавне позиве у 2024. години, циљ је да свој рад што више унапређује подизањем нивоа квалитета рада са незапосленим лицима, послодавцима и свим осталим актерима на тржишту рада.