Дoгађаjи

30.03.2023.

Сертификати полазницима обуке у Нишу

Након успешно завршене онлајн обуке „Вођење пословних књига“ двадесет полазника добило је сертификате у Филијали Ниш Националне службе за запошљавање.

Том приликом , директор нишке филијале НСЗ Бобан Матић пожелео је полазницама обуке да стечена знања и компетенције искористе како би што лакше дошли до жељених послова. Истакао је да обука за вођење пословних књига није прва која се спроводила путем онлајн платформи, и да је веома задовољан интресовањем незапослених за овакав вид усавршавања.

„Обуку за вођење пословних књига до сада су успешно завршила 94 лица, а двадесет незапослених се током децембра 2022. и јануара 2023. године обучавало  за дигитални маркетинг. Све обуке за тржиште рада које организује Национална служба представљају добру прилику за стицање нових знања, вештина и компетенција, а усмерене су на повећање запошљивости свих лица која се налазе на евиденцији незапослених“, рекао је Матић.

По додели сертификата, Милица Станковић, матурант гимназије, казала је да је обрадовао позив њеног саветника да је укључи у обуку јер је важно искористити сваку могућност за усавршавање и сада се нада скоријем запошљавању. Објаснила је да  јој је онлајн формат  одговарао, јер је предавања могла да усклади са својим породичним обавезама и да током едукације кроз тестове проверава савладано градиво.

Маја Илић навела је да је биротехничар  и дуже на евиденцији незапослених и да је захвална на пруженој прилици да се обучи и стекне сертификат након чега је и добила понуду за даље стручно усавршавање. 

Обука за вођење пословних књига намењена је незапосленим лицима која се налазе на евиденцији НСЗ и имају најмање завршену средњу школу са четвртим нивоом квалификације, али и техничку опремљеност за приступање интернет платформи преко које се изводи. Извођач обуке која је реализована у два циклуса била је фирма Интего доо са средиштем у Београду. Обуку коју је финансирала Национална служба за запошљавање била је бесплатна за све полазнике, који су добили и новчану помоћ у износу од 20.000 динара.

Нишка филијала НСЗ је током предходне године у обуке за тржиште рада укључила и особе са инвалидитетом. Тако је 10 полазника успешно савладало основну информатичку обуку по ЕЦДЛ стандардима а по петоро је завршило обуку за енглески језик средњи ниво Б1 и  обуку за аранжере цвећа.