Дoгађаjи

02.02.2023.

ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У организацији Удружења особа са инвалидитетом Београда у сали Градске скупштине Звездара, 26. јануара одржана је трибина „Подршка лакшег запошљавања особа са инвалидитетом“, којој су поред представника Општине присуствовали представници Националне службе за запошљавање, Градског центра за социјално предузетништво Београда, привредници и незапослене особе са инвалидитетом.

Циљ трибине је био представљање добрих примера из праксе, активних мера политике запошљавања и оснаживање особа са инвалидитетом и њихових породица за укључивање и равноправан живот у заједници.

Представник Националне служба за запошљавање, Одељења за развој односа са послодавцима, подсетио је присутне на сет активних мера политике запошљавања, намењених особама са инвалидитетом, запошљавању категорија теже запошљивих лица са евиденције незапослених и програмe додатног образовања и обука који ће бити на располагању у 2023. години. Такође, присутнима су најављени јавни позиви и конкурси, чије се расписивање очекује у фебруару.

Представник Градске општине Звездара упознао је присутне са напорима које је општина учинила у претходном периоду у погледу приступачности објеката на својој територији и ангажовању особа са инвалидитетом на одређеним пословима, као и њиховом великом ангажовању на извршавању свакодневних задатака.

Градски центар за социјално предузетништво Београда наставља одличну сарадњу са Филијалом за град Београд, Националне службе за запошљавање, као  и активности које су намењене незапосленим и запосленим лицима која имају предузетничке идеје и потребе за започињањем сопственог посла. 

Закључак трибине је да треба континуирано радити на едукацији свих грађана и институција о друштвеној одговорности и омогућавању једнаког приступа и једнаких могућности пословима и институцијама за особе са инвалидитетом, као и предностима које доноси њихово запошљавање или ангажовање.