Нова партнерства и могућности за иновативан и одржив приступ тржишту рада и социјалним услугама рањивих група – НОВА

Пројекти 15.06.2022.

Пројекат се реализује у оквиру ЕУ програма за запошљавање и социјалну политику ЕаСИ (EaSI), чији је фокус на креирању иновативних мера подршке изузетно угроженим циљним групама у домену запошљавања.  

Носилац пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а партнери Национална служба за запошљавање, ИПСОС, НВО Центар за социјалну политику, Црвени Крст Србије и Институт за социјалну заштиту Републике Словеније.

Општи циљ пројекта је да допринесе побољшаном положају осетљивих група у Србији, њиховој повећаној запошљивости и бољој интеграцији у друштво, док је специфични циљ пројекта смањивање социјалних препрека и приступа тржишту најугроженијих група у Србији, кроз интегративне приступе и нова партнерства различитих актера. 

Очуекивани резултати пројекта: 

  1. Идентификоване и тестиране ефикасне мере подршке за незапослена лица из осетљивих група, на основу свеобухватног прикупљања података и размене добре праксе са колегама из ЕаСИ земаља.
  2. Побољшан приступ најугроженијих група тржишту рада, кроз примену специфичног активационог пакета мера и пружање специфичних мера индивидуализоване подршке.
  3. Повећана активација и запошљавање најугроженијих група.
  4. Побољшано коришћење постојећих мера јавне подршке у области запошљавања и социјалне заштите, као и мера за унапређење међусекторске сарадње на локалном нивоу.
  5. Успостављени нови механизми за интегративни приступ за подршку рањивим групама на националном и локалном нивоу.
  6. Развијена стратегија за репликацију модела и проширење, укључујући развијене предлоге за унапређење политике.
  7. Побољшана координација између актера у социјалној заштити, запошљавању и другим релевантним областима.

Циљна група пројекта су најугроженије групе односно најсиромашније становништво Србије које прима новчану социјалну помоћ и налазе се на евиденцији Националне службе за запошљавање као тражиоци запослења ( планирано је да пројектом буде обухваћено 300 кандидата + 100 контролних). 

Донатор: ЕаСИ програм Европске уније
Носилац пројекта: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период имплементације: 30 месеци (очекивани почетак децембар 2021. године)

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати