ПРОЈЕКАТ ИПА 2020 - ПОДРШКА ИНОВАТИВНИМ МЕРАМА АПЗ

Пројекти 06.07.2023.

Између Националне службе за запошљавање (НСЗ) и Министарства финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Републике Србије, 25. маја ове године потписан је Уговор о директном гранту у оквиру пројекта: „Спровођење иновативних мера и приступа активне политике запошљавања у циљу боље интеграције дугорочно незапослених лица, младих, жена, особа са инвалидитетом и теже запошљивих група на тржишту рада“. 

Трећи по реду директни грант који је Националној служби за запошљавање додељен из програма ЕУ-ИПА 2020, има је за циљ унапређење запошљавања и запошљивости радне снаге, са посебним нагласком на младе, особе са инвалидитетом (ОСИ), дугорочно незапослене и жене. Специфични циљ пројекта је усмерен на модернизацију институције и услуга тржишта рада, које могу да пруже помоћ прилагођену потребама корисника и обезбеде бољи приступ могућностима за запослење теже запошљивих категорија становништва.

У оквиру пројекта биће спроведени нови приступи и програми активне политике запошљавања (АПЗ) који ће се фокусирати на младе из категорије НЕЕТ (лица ван образовања, запослења и обуке) и на дугорочно незапослене (укључујући подкатегорије ове две групе, попут жена, Рома и ОСИ) који имају неповољан положај на тржишту рада услед својих карактеристика и додатних баријера са којима се суочавају када покушају да се (ре)интегришу.
 
Иновативни приступи и програми у раду са специфичним циљним групама незапослених биће спроведени у 7  филијала Националне службе за запошљавања. Нови приступ у раду са младима из НЕЕТ категорије биће пилотиран у 3 филијале НСЗ, у Крушевцу, Нишу и Сремској Митровици, као део процеса успостављања програма „Гаранције за младе“.

У преостале 4 филијале НСЗ -  Пожаревцу, Панчеву, Прокупљу и Јагодини, биће тестиран нови приступ у раду са дугорочно незапосленим лицима, у складу са Препоруком Савета ЕУ о интеграцији дугорочно незапослених лица на тржиште рада.

Пројектом је планирано да буде обухваћено 1.760 корисника из наведених група незапослених са евиденције НСЗ. Од тога ће 1.220 лица бити обухваћено програмима „Гаранције за младе“, а 540 пакетом услуга и програма АПЗ за дугорочно незапослене.

Укупна вредност гранта износи 5.500.000 евра, од чега 4.000.000 евра представља донација ЕУ, док је 1.500.000 евра обезбеђено из националног буџета од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Период имплементације пројекта је од 25. маја 2023. до 24. маја 2026. године.

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати