Платформа за запошљавање и социјална питања- ЕСАП/ЕСАП 2

Пројекти 19.08.2022.

ЕСАП је регионални пројекат који спроводи Регионални савет за сарадњу у сарадњи са Међународном организацијом рада. Циљ пројекта је јачање регионалне сарадње и институционалних капацитета државних управа, послодаваца и радничких организација за осмишљавање и ефективно спровођење реформи тржишта рада и социјалне политике током њиховог процеса придруживања ЕУ. У првој фази пројекта, на основу бенчмаркинг анализе која је урађена у претходном периоду између јавних служби за запошљавање Западног Балкана, у Националној служби је спроведена анализа компатибилности ЕУРЕС-а (EURES). Прва фаза пројекта (2016 - 2019) подржала је шест економија западног Балкана у реформама тржишта рада, запошљавања и социјалне политике које имају за циљ повећање могућности запошљавања за све у регији.

У јануару 2020. године је одржана регионална конференција коју су заједнички организовали Међународна организација рада и Савет за регионалну сарадњу, а поводом почетка друге фазе регионалног пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања – ЕСАП 2“. Овај трогодишњи пројекат који заједнички спроводе Савет за регионалну сарадњу и МОР, а финансира ЕУ, надограђује прву фазу ЕСАП пројекта, кроз прикупљене резултате, радом са министарствима рада и служби за запошљавање и другим партнерима, у циљу побољшања политика и мера запошљавања и учењу европских колега о томе које мере и политике најбоље делују како би се створило више радних места, посебно фокусирајући се на неформално запошљавање и његов прелазак у формалност.

ЕСАП 2 је званично покренут у јануару 2020. године, започевши фазу имплементације дуж своје 3 главне компоненте:

  • Неформално запошљавање и рад на црно
  • Политика и мере запошљавања
  • Ангажман Западног Балкана у запошљавању и социјалној политици ЕУ

ЕСАП 2 је осмишљен да побољша могућности запошљавања и радне услове жена и мушкараца на Западном Балкану и ради на успостављању Мреже Западног Балкана за борбу против непријављеног рада („рада на црно“), на унапређењу сарадње и побољшању институционалних капацитета за борбу против „рада на црно“. Наставља се са регионалним радионицама (peer review) и промовисањем међусобног учења и у оквиру ове фазе је планиран „PES Benchleraning“, који подразумева фазу самопроцене компетенција јавних служби за запошљавање, као и радионице узајамног учења и планирано је да свака служба буде домаћин регионалне радионице на коју ће бити позване колеге из других служби за запошљавање из региона Западног Балкана. 

Донатор: ЕУ
Носилац пројекта: Савет за регионалну сарадњу (RCC) и Међународна организација рада МОР
Период имплементације: ЕСАП - 2016/2019 / ЕСАП 2 – 2020/2023. године
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати