Дoгађаjи

08.03.2023.

Додела уговора за стручну праксу у Свилајнцу

У Природњачном центру у Свилајнцу 3. марта је десет младих незапослених добило уговоре о реализацији мере стручне праксе, на основу којe ће стећи прва искуства за рад у струци. Стручну праксу финансира општина Свилајнац, а техничку подршку пружа Национална служба за запошљавање-Филијала Јагодина, на основу закљученог споразума.

Прилику да након школовања стекну искуство у оквиру струке добили су млади са евиденције Испоставе Свилајнац,  различитих квалификација, попут дипломираног правника, дипломираног аналитичара заштите животне средине, специјалнисте струковног инжењера заштите животне средине, дипломираног менаџера, мастер инжењера заштите од катастрофалних догађаја и пожара, струковног инжењера технологије,  струковног менаџера и туристичког техничара. 

Захваљујући дугогодишњној сарадњи Општине Свилајнац са Националном службом за запошљавање, Филијалом у Јагодини, у протеклих 13 година више од 100 младих  добило је прилику да се стручно оспособаљава, а многи су након тога засновали радни однос на важним и одговорним радним местима у Свилајнцу. У овој години Oпштина Свилајнац издвојила је 4.700.000,00 динара за финансирање новчане помоћи и полагања стручног испита ангажованим лицима.