Дoгађаjи

20.03.2023.

У Београду одржано осам форума послодаваца

Национална служба за запошљавање, Филијала Београд организовала је и одржала осам форума послодаваца, у сарадњи са локалним самоуправама и Привредном комором Србије у Београду, како би представила 13 јавних позива - конкурса за финансирање програма и мера активне политике запошљавања расписаних за ову годину.

Форуме намењене послодавцима и социјалним партнерима, посетило је 484 привредних субјеката.

Форуми послодаваца које је филијала Београд организовала у сарадњи са општинама Младеновац, Раковица, Нови Београд, Стари град, Вождовац и Чукарица, промовисали су јавне позиве и пружили могућност посетиоцима да се додатно информишу  о мерама активне политике запошљавања и услуга НСЗ.

-    Филијала за град Београд прати промене на тржишту рада. Пракса је показала да се са технолошким развојем и индустријском револуцијом, мењају захтеви тржишта рада, да незапослени, а нарочито млади, пре него што крену у свет рада, морају да савладају одређена знања и вештине. 

Истраживања говоре да се сваких десет година појави одређени број потпуно нових занимања. Модерно тржиште рада тражи формиране раднике, флексибилне стручњаке који ће се брзо прилагодити новинама.

Представнице филијале Београд, у протеклих неколико дана, трудиле су се да све то представе кроз презентацију мера јавних позива, поручио је заменик директора Филијале за град Београд Синиша Кнежевић, на форуму који се одржао у просторијама београдске филијале..

У односу на претходне године ове године посебна пажња посвећена је програмима запшљавања теже запошљивих категорија.

Програме су представиле Марчела Вуинац Обућина, Весна Живковић Костић и Лана Мартиновић.