САФЕР: Унапређење положаjа жена и девоjчица у избегличкоj и мигрантскоj популациjи

Пројекти 27.01.2022.

Циљ пројекта је био подизање капацитета локалних институција и организација цивилног друштва који у оквиру свог пословања пружају услуге и избеглицама/мигрантима.

Основна активност пројекта је била спровођење заједничких обука за припаднике различитих институција/организација на локалном нивоу, са циљем унапређења њиховог знања и вештина у пружању услуга припадницима групе избеглица/миграната. Обуке су се организовале за укупно 247 припадника особља различитих институција и организација  на 7 циљних географских локација: Суботица, Сремска Митровица, Београд, Бања Ковиљача, Сјеница, Врање и Бујановац. Укупно је изведено 8 четвородневних тренинга са следећим резултатима:

  • Знања и информације учесника тренинга о превенцији и заштити жена и деце у ситуацијама трговине људима и родно заснованог насиља у контексту миграција и избеглиштва су унапређена;
  • Компетенције представника институција и организација цивилног друштва за пружање подршке избеглицама у складу са њиховим правима и потребама су унапређене;
  • Вештине неопходне за решавање етичких дилема и професионалног интегритета су унапређене;
  • Знања представника институција и организација цивилног друштва о правима и положају избеглица и посебно рањивих група избеглица (жена и деце без пратње) су унапређена;
  • Информисаност представника институција и организација цивилног друштва о пољу деловања и активностима различитих актера који реализују активности са избеглицама је унапређена;
  • Креирани су предуслови за унапређење међусекторске сарадње у циљу унапређења права и положаја избеглица.

Донатор: Catholic Relief Services (CRS)
Носилац пројекта: НВО Атина
Период имплементације: март – јун 2017. године
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати