Промоциjа инклузивних решења на тржишту рада

Пројекти 27.01.2022.

Међународна организација рада (ILO ) и Програм Уједињених нација за развој (UNDP), уз финансијску подршку Аустријске агенције за развој (ADA) су спровеле пројекат Промоција инклузивних решења на тржишту рада на Западном Балкану, који је усмерен на унапређење инкузивног приступа на тржишту рада путем пилотирања и промовисања интегративног приступа политикама запошљавања. У овом циљу пројекат је подржао постојеће активности служби за запошљавање и осталих учесника на тржишту рада кроз постизање мерљивих резултата исказаних кроз три исхода пројекта:

  1. Унапређење управљања тржиштем рада кроз јачање институционалних капацитета служби за запошљавање и центара за социјални рад у циљу развоја свеукупне подршке појединцима искључених са тржишта рада;
  2. Иновације за подстицање инклузивног тржишта рада кроз пилотирање и развој нових механизама у циљу приступања појединцима искључених са тржишта рада;
  3. Промоција добре праске Европске Уније путем стручне размене (peer learning).

У циљу постизања првог исхода, на иницијативу МОР-а, партиципативна процена и њено пилотирање је обављено у сарадњи са Националном службом за запошљавање Републике Србије имајући у виду дотадашње напоре НСЗ у побољшању положаја рањивих група. Активности су обухватале идентификовање недостајућих капацитета, видљивих и невидљивих препрека у планирању и спровођењу услуга, као и праћењу ефикасности програма запошљавања најрањивијих категорија. Ова иницијатива је наслоњена на раније развијене инструменте МОР и покрива широки спектар услуга које НСЗ пружа рањивим групама.

У категорију појединаца искључених са тржишта рада спадају: незапослене младе и старије особе (16-24, као и 50-74 године), имигранти који не могу приступити тржишту рада, националне мањине, бивши затвореници који ниси били у могућности да се врате на радно место, жене које желе да се врате на тржиште рада, самохрани родитељи, особе са физичким или когнитивним инвалидитетом, умањеним способностима или проблемом са менталним здрављем, незапослене особе које злоупотребљавају алкохол или дрогу, као и незапослени са недовољно развијеним вештинама потребним за запошљавање. 

У току пројекта израђен је и Инструмент за процену (Водич) са фокусом на пријем, вођење индивидуалног случаја, посредовање у запошљавању, активну политику запошљавања, правилнике, токове посла, процедуре и прикупљање информација у оквиру служби, а све у циљу превазилажења проблема укључивања рањивих група на тржиште рада. Кључни део процеса је обука запослених у Националној служби у циљу увођења водича у праткичну примену како би се обезбедио допринос даљем јачању стратешког приступа питању инклузије рањивих група у различите услуге које пружају службе за запошљавање.

Донатор: ILO/UNDP- ADA
Носилац пројекта: Међународна организација рада  и Програм Уједињених нација за развој 
Период имплементације: јануар – децембар 2017. године
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати