Промоциjа инклузивних решења на тржишту рада - Инклузивна тржишта рада на Западном Балкану (Фаза 2)

Пројекти 27.01.2022.

Програм за развој Уједињених нација (UNDP) је у сарадњи са Међународном организацијом рада (МОР) спровео и другу фазу субрегионалног пројекта Промоција инклузивних решења на тржишту рада на западном Балкану (ILMS II) у циљу пружања помоћи националним актерима у шест земаља западног Балкана да унапреде инклузивност својих тржишта рада. Пројекат промовише интегрисане приступе политици запошљавања и социјалне заштите, сарадњу јавних служби за запошљавање и центара за социјални рад у пружању услуга, као и њихову сарадњу са организацијама цивилног друштва.

Циљ пројекта је био пружање подршке институционалним капацитетима Националне службе за запошљавање и Центара за социјални рад ради пружања прилагођених услуга за особе са инвалидитетом које су усмерене ка корисницима.

Активности на пројекту: Израда писаних материјала о спровођењу интегрисаних услуга; Активности на анализи и унапређењу процене радне способности корисника НСЗ-а; Израда различитих материјала са сврхом јачања капацитета особља НСЗ за спровођење интегрисаних услуга.

Донатор: ILO/UNDP- ADA
Носилац пројекта: Међународна организација рада и Програм Уједињених нација за развој 
Период имплементације: 2020. година

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати