Пројекат Техничка помоћ за управљање Директним грантом у области политике запошљавање – ИПА 2012

Пројекти 27.01.2022.

Циљ пројекта је био да политика запошљавања у Србији постане делотворнија и усклађена са потребама тржишта рада. Пројекат се састојао од три компоненте:

  • Изградња капацитета НСЗ за управљање и спровођење Директног гранта
  • Пројекат Техничке помоћи помогао је Националној служби за запошљавање да  повећа капацитет за управљање и спровођење пројеката из ЕУ-ИПА фондова.
  • Изградња капацитета Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за ИПА фондове
  • Пројекат је пружио подршку у изградњи капацитета Министарства и његових појединих јединица да делују и реализују активности као део оперативне структуре пројеката финансираних из ИПА фондова.
  • Изградња капацитета НСЗ, локалних савета за запошљавање и локалних самоуправа

Пројекат Техничке помоћи реализовао је активности чији је циљ био да се ојачају капацитети локалних савета за запошљавање и локалних самоуправа за развијање активних политика запошљавања за угрожене групе (укључујући жене и становништво ромске популације). Такође, спроведени су тренинзи за запослене у филијалама НСЗ, локалним самоуправама, као и за локалне савете за запошљавање, да би се повећали њихови капацитети да уоче и препознају потребе назапослених из угрожених, теже запошљивих група.

Донатор: Европска унија ИПА 2012
Вредност пројекта: 1,2 милиона евра 
Период имплементације: март 2015 – децембар 2017. година
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати