Пројекат директни грант „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ – ИПА 2012

Пројекти 27.01.2022.

Директни грант који је Националној служби за запошљавање додељен из програма ЕУ-ИПА 2012 имао је за циљ да се постигне развој институција и општи друштвено економски развој у Србији, на основу повећања стопа запошљавања, образованије и конкурентније радне снаге као и повећаног социјалног укључивања особа из угрожених група, са посебним акцентом на Ромима.

Пројекат је био намењен Нациопналној служби за запошљавање, локалним саветима за запошљавање и локалним самоуправама, као и категоријама незапослених који су били обухваћени обукама за потребе тржишта рада (незапослени без или са ниском квалификацијама, млади без или са ниским квалификацијама, дугорочно незапослени, становници руралних области и Роми). Крајњи корисници пројекта били су незапослена лица.

У оквиру пројекта финансиране су следеће мере активне политике запошљавања:

  • Професионална оријентација и каријерно саветовање – Клубови за тражење посла, Центри за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) и самоуслужне радне станице.

С обзиром да су се наведене мере показале као делотворне, постојала је потреба за њиховим проширењем. Уз помоћ пројекта, отворени су и опремљени нови клубови за тражење посла, ЦИПС-ови и самоуслужне радне станице. Широм Србије проширена је мрежа како у филијалама НСЗ тако и у локалним самоуправама. Основано је и опремљено 60 нових клубова за тражење посла, 20 нових центара за информисање и професионално саветовање и 80 самоуслужних радних станица.

  • Обуке за потребе тржишта рада 

Циљ ове мере био је да се прошири обухват незапослених који су били укључени у програм обука из средстава НСЗ. Средствима пројекта финансирана је реализације 47 различитих врста обука за тржиште рада којима је било обухваћено 4475 незапослених из категорије угрожених група.

  • Каравани за запошљавање

Каравани за запошљавање су у оквиру пројекта представљени као нова услуга НСЗ у неразвијеним и мање развијеним општинама. С обзиром на то да одређени број становника у руралним и/или мање приступачним местима у Србији, из различитих разлога, није у евиденцији НСЗ и самим тим не користи услуге које НСЗ пружа, саветници су у оквиру ове мере путовали на удаљене локације у циљу информисања становништва о услугама које НСЗ пружа. Пројекат је финансирао спровођење читаве активности – од набавке 10 теренских путничких возила, преносиве рачунарске опреме за мобилне тимове и промотивног материјала, до накнаде за гориво. С обзиром на обухват лица овом услугом која је пилотирана у 20 НСЗ филијала, Каравани за запошљавање су постали редовна активност НСЗ.

  • Програм приправника

С обзиром да је пројекат био фокусиран на угрожене групе незапослених, у оквиру њега финансиран је програм приправника за 264 лица из руралних подручја код послодаваца из руралних подручја. У програму су учествовали послодавци који су запослили особе које су први пут засновале радни однос као приправници, ради оспособљавања за самосталан рад у струци и полагање приправничког, односно стручног испита.

  • Јавни радови

Ова мера која је финансирана преко пројекта имала је за циљ да послодавци – извођачи јавног рада који су добили средства за запошљавање незапослених са евиденције НСЗ, остваре одређени друштвени интерес (превенција и помоћ старима, санација диљих депонија и изградња путева и друго).

Донатор: Европска унија ИПА 2012
Вредност пројекта: 6,5 милиона евра из донације уз кофинансирање НСЗ у износу од 3,6 милиона евра
Период имплементације: април 2014 – децембар 2017. година
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати