Пројекат директни грант „Подршка програму запошљавања Националној служби за запошљавање (НСЗ)“ – ИПА 2013

Пројекти 27.01.2022.

Други директни грант који је Националној служби за запошљавање додељен из програма ЕУ-ИПА 2013 имао је за циљ да допринесе ефикасном и ефективном усклађивању понуде и потражње на тржишту рада и општем функционисању тржишта рада. 

Овај пројекат је био намењен теже запошљивим лицима са евиденције НСЗ, представљао је подршку програмима запошљавања које спроводи НСЗ и допринео је изградњи капацитета, искуства и процедура за спровођење програма запошљавања.

У оквиру пројекта финансиране су следеће мере активне политике запошљавања:

  • Обуке на захтев послодавца

Програм обуке на захтев послодавца се спроводи у циљу стицања знања и вештина потребниох за обављање радних задатака на конкретном радном месту, на захтев послодавца, у случају када међу незапосленима на евиднецији нема кандидата са потребним знањима и вештинама. Активност финансирана кроз пројекат, којом је обухваћено 383 лица, директно је допринела решавању проблема неусклађености понуде и потражње на тржишту рада. 

  • Субвенције за отварање нових радних места

Субвенција се додељује послодавцима из приватног сектора, као једнократна исплата у циљу запошљавања теже запошљивих лица са евиденције НСЗ. Циљ ове мере је да се помогне незапосленима из категорије теже запошљивих да заснују радни однос и закључе уговор о раду на неодређено време. Овом мером је кроз пројекат обухваћено 1718 лица.

  • Субвенције за самозапошљавање

Субвенција за самозапошљавање додељује се као помоћ незапосленима ради оснивања радње, задруге или неког другог облика предузетништва, као и ради оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива радни однос у њему. Средствима пројекта 752 лица је добило субвенцију за отпочињање сопственог бизниса.

  • Обука за потребе тржишта рада

Обука за потребе тржишта рада се организује како би се незапосленима омогућило да стекну додатна знања и вештине како би унапредили компетенције и тако побољшали своју конкурентност на тржишту рада и запошљивост. Срдествима пројекта је кроз ову активност финансирана обука за завариваче коју је похађало 175 лица са евиденције НСЗ.

Донатор: Европска унија ИПА 2013
Вредност пројекта: 4,5 милиона евра из донације уз кофинансирање Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од 500.000 евра
Период имплементације: јануар 2018 – март 2021. година
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати