Превенциjа и борба против трговине људима

Пројекти 27.01.2022.

Удружење грађана Атина је спровело пројекат чији је циљ био подизање свести јавности о проблему трговине људима у контексту радне експлоатације. Поменути циљ одговара препорукама експертске групе ГРЕТА које су усмерене ка општој јавности и институцијама, те су пројектне активности биле фокусиране на подизање свести о проблему трговине људима, а посебно радној експлоатацији и изградњи капацитета актера на локалним нивоима како би се унапредила идентификација, али и одговор у случајевима радне експлоатације.

Носиоци пројектних активности су били Локални тимови уз подршку УГ Атина, а пројектне акције су усмерене на анализу стања у области радне експлоатације у локалном контексту, оснаживање локалних механизама и проширивање састава Локалних тимова и имплементацију локалних акција које су имале за циљ подизање свести професионалне, али и шире јавности о радној експлоатацији.  У Србији се пројекат спроводио у следећим градовима: Суботица, Сремска Митровица, Шабац, Врање и Ниш. Национална служба за запошљавање на поменутом пројекту је имала улогу сарадника на пројектним активностима.

Донатор: Заједнички програм Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску II“ и акције „Превенција и борба против трговине људима у Србији“
Носилац пројекта: Удружење грађана Атина
Период имплементације: 2020. година
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати