Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома

Пројекти 27.01.2022.

Програм ИПА (IPA) 2016 "ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома" финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина. Програм је имо за циљ унапређење и оснаживање локалних заједница за укључивање Рома. Општи циљ Програма је подршка текућем процесу побољшања социо-економског положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођење приоритетних стратешких мера у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 - 2025. године.

У оквиру Програма, чији је главни корисник Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, предвиђена је додела грантова локалној самоуправи у циљу оснаживања локалне заједнице за инклузију Рома, а НСЗ је пружила подршку пројекту у спровођењу грант шеме. Како би се постигли одрживи резултати, остварена је сарадња са одговарајућим ресорним министарствима, локалним самоуправама, невладиним организацијама и ромским цивилним друштвом, у циљу остваривања успешне сарадње на локалном нивоу.

Програм се састојао од три компоненте:

КОМПОНЕНТА 1: Успостављање/унапређење локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама.

Циљ ове компоненте је био да пружи свеобухватну подршку ЈЛС у унапређењу/развоју ЛАП за инклузију Рома, успостављању и функционисању мултисекторског радног тела и мобилних тимова за инклузију Рома. Поред тога, у оквиру ове компоненте су пружене обуке, размена најбољих пракси и саветодавна подршка свим локалним самоуправама са ромском популацијом.

КОМПОНЕНТА 2: Подршка имплементацији локалних мера за инклузију Рома (грант шема)

У оквиру ове компоненте је пружена финансијска подршка кроз грант шему у циљу решавања приоритетних питања на локалном нивоу, идентификованих у складу са политикама инклузије Рома, ЛАП и/или другим локалним, стратешким/акционим планским документима који осигуравају делотворно спровођење грант шеме.

КОМПОНЕНТА 3: Подршка у легализацији стамбених јединица, изради урбанистичких планова и техничке документације за подстандардна ромска насеља

Циљ ове компоненте  је био да пружи даљу подршку локалним самоуправама у областима просторне регулације неформалних насеља и побољшању услова живота ромске заједнице. Предвиђене активности у оквиру ове компоненте су покренуле  израду урбанистичких планова, пројектно-техничке документације као и имплементацију регулаторног оквира за одрживо становање ромских заједница у одабраним општинама.

Донатор: Европска унија ИПА 2016
Носилац пројекта: Стална конференција градова и општина – СКГО
Период имплементације: 2018 – 2020. године
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати