Методе радног оспособљавања: Нове шансе за развој вештина одраслих у Републици Србији – „UpNOW“

Пројекти 27.01.2022.

Основни циљ пројекта је био пружање подршке радног оспособљавања одраслих са ниским нивоом основних вештина. Општи циљ пројекта је стварање чврстог основа у Републици Србији за спровођење Препоруке Савета о Методама радног оспособљавања, узимајући у обзир постојеће одредбе на основу којих се могу изградити подстицајне могућности и идентификовати недостаци у сарадњи са релевантним заинтересованим странама, као и подршка националним властима у циљу усмеравања подучавања одраслих. Пројекат je промовисаo надоградњу вештина и охрабриваo појединце да се развијају како би остали конкурентни и унапредили своја знања, од којих могу имати користи на тржишту рада. Такође, подстицао je релевантне актере који имају директну контролу и утицај на подршку образовања одраслих да улажу у програме доживотног учења широм земље. Постигнути резултати би требало да олакшају приступ неквалификованим и нискоквалификованим одраслим особама до флексибилних путева за побољшање њихове писмености, нумеричког и дигиталног знања. Пројекат је усмерен на стицање базичних, кључних вештина и компетенција одраслих, а у циљу њиховог укључивања у даље образовање и обуке, напредовање ка квалификацијама, стицање бољих радних и животних шанси.

Специфични циљеви пројекта дефинисани су у оквиру две целине:

A. Помоћ државама да се припреме за имплементацију Препоруке Европског савета „Методе радног оспособљавања: Нове шансе за одрасле“

Специфични циљ 1: Обједињавање постојећих инструмената који ће бити основа за методе радног оспособљавања, као и идентификовање и указивање на недостатке.

Специфичан циљ 2: Подршка домаћим властима у одабиру Метода радног оспособљавања ка приоритетним групама.

Б. Помоћ државама да усвоје одрживе приступе имплементацији Препоруке Европског савета

Специфични циљ 3: Пружање подршке заинтересованим странама да шире информације и стимулишу употребу доступних могућности за радно оспособљавање као и да се обезбеди њихово учешће у имплементацији активности у складу са општим принципима који су дефинисани у Препоруци Савета.

Више информација о пројекту на: http://upnow.rs 

Донатор: ЕУ- Програм за запошљавање и социјалне иновације (EaSi)
Носилац пројекта: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период имплементације: 2018 – 2021. године

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати