Послови

01.05.2024.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА КАДРОВЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС за попуну радних места у Војној гимназији и Војној академији Универзитета одбране пријемом лица из грађанства у својству војних службеника и намештеника у радни однос на неодређено време Место рада Београд У Војну академију 1) референт за одржавање непокретности, ОАС240 – 1 извршилац; 2) референт за одржавање непокретности, ОАС240 – 1 извршилац; 3) инструктор практичне наставе – руковалац, ВКВ – 1 извршилац; 4) помоћник управника сервиса термоенергетике, ОАС240 – 1 извршилац; 5) вође смене, ВКВ – 2 извршиоца; 6) инсталатер водовода и канализације, ССС – 2 извршиоца; 7) електроинсталатер, ВКВ – 1 извршилац; 8) механичар за возила точкаше – возач, ВКВ – 1 извршилац; 9) електричар за интендантске машине, ССС – 1 извршилац; 10) медицински техничар-возач, ССС – 1 извршилац; 11) молер – фарбар, КВ – 2 извршиоца; 12) вртлар, ССС – 1 извршилац; 13) перионичар-пеглар, НСС – 2 извршиоц

Прочитај више