Дoгађаjи

03.03.2023.

Унији послодаваца Србије представљени конкурси за ову годину

Национална служба за запошљавање је, у сарадњи са Унијом послодаваца Србије, почетком марта, у хибридном формату - уживо и онлине, информисала привреднике из целе земље о актуелним мерама активне политике запошљавања за ову годину.

Преко јавних позива у овој години ће, кроз директну финансијску подршку послодавцима и незапосленим лицима, бити укључено укупно 21.205 незапослених лица са евиденције НСЗ, од чега 2.285 особа са инвалидитетом. За ове намене планирано је издвајање 6,3 милијарде динара и, као и претходних година, 550 милиона динара за особе са инвалидитетом. Додатна средства биће обезбеђена из буџета аутономне покрајине и јединица локалних самоуправа које ће, као и ранијих година, учествовати у реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима.

- Постоје континуиране потребе послодаваца за запошљавањем, али те потребе није лако задовољити. Са друге стране, имамо и немали број оних који траже посао, а који имају потешкоће да га пронађу. Разлог је најчешће у недовољним знањима и вештинама кандидата, због чега нам је велика подршка систем мера активне политике запошљавања - истакла је Неда Милановић, директорка Сектора за подршку запошљавању Националне службе за запошљавање.

Послодавци који су присуствовали презентацији јавних позива показали су највећу заинтересованост за информације о конкретним условима коришћења појединих мера подршке. Стога су представници Националне службе одговарали на њихова питања о детаљима појединачних конкурса. Поред тога, послодавцима је указано и на значај непосредних контаката свих актера на тржишту рада, на користи које могу остварити преко сарадње са НСЗ, а са циљем подизања нивоа друштвене одговорности.

Учесници презентације су се сложили да је добра међусобна сарадња током претходних година допринела стабилности на тржишту рада Србије и резултовала повећањем задовољства послодаваца квалитетом одабраних кандидата, као и повећањем броја случајева запошљавања са евиденције НСЗ, а самим тим и смањењу стопе незапослености, што је и један од основних циљева рада Националне службе као институције.