Вести

29.04.2024.

У Пироту одржана радионица за незапослене без квалификација

У организацији Филијале Пирот Националне службе за запошљавање и Основне школе „Душан Радовић“ 25. априла је за полазнике програма функционалног основног образовања одраслих (ФОО) одржана Мотивационо-активациона обука намењена лицима без квалификација или са ниским квалификацијама. Радионици је, у сали Школе, присуствовало 25 незапослених.

Основна школа „Душан Радовић“ у Пироту је решењем надлежног Министарства верификована за спровођење програма основног образовања одраслих по моделу функционалног основног образовања одраслих у првом, другом и трећем циклусу. Програм је, према наставном плану и програму, методама подучавања, оцењивања и додељивања диплома, највећим делом, врло сличан редовном основном образовању ученика, с тим што је прилагођен конкретним полазницима и њиховим могућностима. 

Филијала Пирот НСЗ и ова школа су потписнице Споразума о реализацији програма ФОО, по коме је у пројекат „Друга шанса“ ове школске године укључено 31 незапослено лице. 

Присутним полазницима и наставном особљу обратиле су се предавач у Школи Миленка Златановић и в.д. директора Филијале Пирот НСЗ Сузана Ђорђевић, које су истакле значај образовања и описмењавања, стицања нових знања и развијања различитих вештина. Наглашен је и значај активног тражења посла, презентоване су им услуге НСЗ, као и финансијске и нефинансијске мере активне политике запошљавања у које се могу укључити током или након завршеног школовања.

Радионицу је одржала Марија Пејић Младеновић, саветница за запошљавање. Учесници радионице били су заинтересовани за похађање различитих обука ради оспособљавања за обављање конкретних послова, било да је реч о обукама за тржиште рада или о обукама на захтев послодавца. 

Након саме радионице и презентације развила се жива дискусија, не само по питању укључивања у мере, радног ангажовања и запошљавања, већ и других области које животно дотичу ову категорију незапослених лица, а тичу се остваривања права пред другим институцијама и доказивања статуса припадности некој од категорија теже запошљивих. 

Радионица је наишла на леп пријем и оцењена је као врло корисна од стране учесника и полазника ФОО програма, али и од стране наставног и стручног особља Школе.