Дoгађаjи

23.05.2022.

У Нишавском округу 10 локалних споразума запошљавања

Ове године је 10 локалних самоуправа, од 12, колико их има у Нишавском округу потписало споразуме са Филијалом Ниш НСЗ о реализацији програма активне политике запошљавања и одредило мере којима ће заједно са НСЗ дати подстицај запошљавању.

Тако ће се локалним акционим плановима запошљавања градских општине Пантелеј, Црвени Крст, Нишка Бања, као и општина Мерошина, Гаџин Хан, Ражањ, Сврљиг, Дољевац и Алексинац реализовати програми јавних радова, самозапошљавања и стручне праксе и запошљавање незапослених лица из теже запошљивих категорија.  

За суфинансирање активних мера запошљавања у Нишавском округу НСЗ је издвојила 60.728.431,37 динара док су локалне самоуправе укупно одредиле  47.200.000,00 динара. Овим средствима предвиђено је запошљавање 481 лица са евиденције Националне службе за запошљавање.    

У току је подношење захтева за 23 јавна позива за реализацију активних мера запошљавања у  Нишавском округу,  а све информације о јавним позивима  објављене су на сајту НСЗ.