Дoгађаjи

24.02.2022.

У научно технолошком парку педстављени јавни позиви НСЗ

У просторијама Научно технолошког парка (НТП), представници Националне службе за запошљавање Филијале Ниш, директор Бобан Матић и заменица директора Вања Стојковић, одржали су презентацију програма и мера активне политике запошљавања предвиђених програмом рада Националне службе за запошљавање за 2022. годину.

Догађају који се било могуће пратити и онлајн присуствовало је преко 30 послодаваца, чланица НТП и партнера, који су показали велико интересовање за јавне позиве НСЗ и подстицаје за запошљавање незапослених лица са евиденције НСЗ. Представници НСЗ су информисали  присутне о садржају свих 12 јавних позива, дајући упутства о потребној документацији и роковима за конкурисање.

Дан раније, у просторијама Филијале Ниш  одржан је састанак са  послодавцима, чланицама Кластера Напредних технологија НИ-ЦАТ, како би се позвали сви послодвци, поготово они који до сада нису конкурисали, да се укључе и започну сарадњу са нишком филијалом НСЗ.