Послови

20.07.2022.

Радник обезбеђења без оружја / чувар

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 11000 Београд, Студентски трг 16

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16

Радник обезбеђења без оружја / чувар
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средње образовање. Пријаву са биографијом и овереним преписом дипломе доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.