Саопштења

04.01.2022.

Позив за учешће у суфинансирању мера активне политике запошљавања у 2022.

Национална служба за запошљавање Републике Србије позива органе аутономних покрајина и јединица локалних самоуправа да учествују у суфинансирању мера и програма активне политике запошљавања у 2022. години.

У складу са Стратегијом запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, Акционим планом за период од 2021. до 2023. године планирано је учешће покрајина и локалних самоуправа у суфинансирању следећих мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом:

  • стручна пракса,
  • приправништво за младе са високим образовањем,
  • приправништво за незапослене са средњим образовањем,
  • стицање практичних знања,
  • обука на захтев послодавца за незапослене,
  • субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих,
  • субвенција за самозапошљавање
  • јавни радови

Локални плански документ у области запошљавања мора бити у сагласности са Акционим планом, односно са покрајинским планским документом у области запошљавања.

Аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе која у оквиру покрајинског, односно локалног планског документа у области запошљавања, обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређене мере активне политике запошљавања може поднети захтев Националној служби за учешће у финансирању те мере.

Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар надлежан за послове запошљавања може одобрити учешће у финансирању и када је обезбеђено мање од половине потребних средстава.

Захтеви се могу поднети надлежним филијалама Националне службе за запошљавање, најкасније до 28. фебруара 2022. године, а све информације о учешћу у суфинансирању мера активне политике запошљавања у 2022. години, као и Образац Захтева за учешће, могу се наћи на веб страници: www.nsz.gov.rs.