Дoгађаjи

16.03.2023.

Одржано пет форума за послодавце пиротског округа

У циљу представљања 13 јавних позива, односно конкурса за финансирање програма и мера активне политике запошљавања расписаних за ову годину, Национална служба за запошљавање, Филијала Пирот организовала је и одржала 5 форума послодаваца, у Пироту два и на територији општина Бабушница, Димитровград и Бела Паланка по један.

Форуме намењене послодавцима и социјалним партнерима, посетило је око 160 привредних субјеката.

Организовани Форуми послодаваца били су прилика за промоцију јавних позива и информисање о мерама активне политике запошљавања и услуга НСЗ,  успостављање непосредног и тематски дефинисаног контакта са послодавцима и сагледавање њихових текућих и будућих  потреба за запошљавањем. 

Током  дискусија  указано је на изазове на тржишту рада са којима се привредници свакодневно сусрећу а који се, пре свега, огледају у недостатку квалификоване радне снаге и дефицитарности одређених занимања. 

На Форумима се јасно истакао значај запошљавања теже запошљивих лица и развијање сарадње и партнерства са послодавцима и социјалним партнерима, како би кроз коришћење одговарајућих финансијских мера и уз директно посредовање незапосленим лицима, постојећи проблеми били превазиђени или сведени на најмању могућу меру.