Дoгађаjи

15.03.2023.

Одржан Форум послодаваца у Владичином хану

У просторијама Општине Владичин Хан 10. марта је одржан Форум послодаваца, у организацији Испоставе Владичин Хан и Сурдулица врањске филијале Националне службе за запошљавање, којем је присуствовало око 20 представника послодаваца, Центра културе и других актера на локалном тржишту рада.

Учесници су информисани о мерама активне политике запошљавања и услугама НСЗ, као и о значају запошљавања теже запошљивих категорија становништва. Начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере Силвана Гавриловић је овом приликом говорила и о задовољавању пријављених потреба послодаваца за запошљавањем са евиденције незапослених, о текућим и будућим кадровским потребама послодаваца, као и о важности успостављања сарадње са новооснованим предузећима, а било је речи и о сарадњи са привредницима из исте делатности, развијању партнерства и иновативности на тржишту рада.

Презентацију актуелних јавних позива и конкурса НСЗ за реализацију мера активне политике запошљавања реализовали су шеф Одсека за програме запошљавања, предузетништво и образовање и обуке Благоје Јовановић и саветница за запошљавање особа са инвалидитетом Весна Станојковић.

По завршетку презентације, в.д. директора Филијале Врање НСЗ Горан Живковић је покренуо дискусију у вези са условима које треба испунити приликом конкурисања, што је учесницима Форума омогућило да постављају питања и разјасне све недоумице у вези са конкретним програмима за које су били заинтересовани. То су, пре свега, били програми за запошљавање теже запошљивих лица и организовање и спровођење јавних радова.

У свом обраћању учесницима, Живковић је још једном истакао да Национална служба и у овој години наставља са Општином Владичин Хан изванредну сарадњу у области запошљавања.