Дoгађаjи

17.02.2023.

Обуке за незапослене у Филијали Пријепоље

У испостави Прибој пријепољске филијале крајем јануара 6 лица из категорије теже запошљивих- особе са инвалидитетом добило је сертификате о успешно завршеној основној информатичкој обуци. Обуку је реализована у просторијама Друштва за дечију и церебралну парализу а извођач је била Агенција за образовање Академија из Чачка.

Директорка  Филијале Пријепоље Рафета Хајдаревић  је и полазницима обуке „Пут до успешног предузетништва“ уручила уверења о завршеној обуци. Сертификате, којима остварују право на конкурисање за доделу субвенција за запошљавање, добило је 38 незапослених лица. Обука је организована у  испостави Сјеница и у Филијали Пријепоље.

У  Филијали Пријепоље у току је и други циклус обука за тржиште рада  – on-line обука за вођење пословних књига. На обуци је десет лица са евиденције незапослених, по четворо из Пријепоља и Нове Вароши, и двоје из Прибоја. У првом циклусу  који је трајао до  7. фебруара обуку су завршила четири полазника – по два из Пријепоља и Сјенице. Током обуке, полазници се оспособљавају за самостално вођење пословних књига, рачуноводствене и финансијске послове, састављање и презентацију финансијских и пореских извештаја. Обука се реализује on-line на платформи за учење,  индивидуално, дневном и недељном динамиком за коју се определе полазници, уз обавезу да обуку заврше у року од двадесет радних дана. За време обуке полазници на основу извештајa о присутности, остварују право на исплату новчане помоћи у висини до 20.000 динара на месечном нивоу, а у зависности од процента савладаног садржаја и успешности завршетка обуке. Извођач обуке је ИДЕГО ДОО из Београда, а обуку која је за незапослена лица  бесплатна, финансира и организује Национална служба за запошљавање.