Саопштења

28.02.2024.

НСЗ објавила јавне позиве у оквиру Програма Гаранција за младе

Национална служба за запошљавање објавила је 28.02.2024. године јавне позиве за реализацију пакета мера у оквиру Програма Гаранција за младе - Пројекат „Имплементација иновативних мера активног запошљавања и приступа за повећање интеграције дугорочно незапослених, младих, жена, особа са инвалидитетом и теже запошљивих група на тржишту рада “ - ИПА 2020, који ће се спроводити у 3 филијале НСЗ – Ниш, Крушевац и Сремска Митровица. Пројекат је финансиран од стране Европске уније као вид подршке мерама активне политике запошљавања.

Пакет мера у оквиру Програма Гаранција за младе реализоваће се кроз јавне позиве:

  • Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе  са високим образовањем у 2024. години који су укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020
  • Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са средњим образовањем у 2024. години који су укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020
  • Јавни позив за реализацију мере стицања практичних знања у 2024. години за незапослене који су укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020
  • Јавни позив за учешће у финансирању мере обука на захтев послодавца у 2024. години за незапослене који су укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020
  • Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се  ангажују незапослени у 2024. години укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020
  • Јавни позив за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2024. години укључене у Програм Гаранција за младе ИПА 2020
  • Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање незапослених лица у 2024. години, који су укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020
  • Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих у 2024. години који су укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање незапослених лица којa су укључена у Програм Гаранција за младе ИПА 2020 је отворен до 29. марта 2024. године, а остали јавни позиви до 31. децембра 2024. године.

Текстови јавних позива и списак неопходне документације за конкурисање могу се наћи на сајту Националне службе за запошљавање, у рубрици Конкурси: https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10