Послови

20.07.2022.

Наставник...

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН У БЕОГРАДУ
Објављује
КОНКУРС

за избор у звање наставника и заснивање радног односа са пуним  и делимичним радним временом:

Наставника за ужу уметничку област Модни дизајн

Наставника за ужу научну област Информационе технологије и системи (центар у Београду и центар у Нишу);

Наставника за ужу научну област Софтверско инжењерство (центар у Београду и центар у Нишу).

УСЛОВИ за наставника: кандидати за наставника треба да испуњавају услове за избор у звања дефинисане чл. 74. Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу са чланом 75. Закона о високом образовању, радни однос наставника се заснива на одређено време за сва звања, односно на период од 5 (пет) година, осим звања редовног професора. Начин пријаве: Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне електронску пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/. Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску документацију (копије диплома и радова) послати у електронском облику на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу konkurs@metropolitan.ac.rs  или телефоном 011/ 20 30 885 (Слађана Милановић). Конкурс је отворен до 03.08.2022. године.