Саопштења

10.02.2017.

Национална служба за запошљавање исправно исплаћивала новчану накнаду

Врховни касациони суд је дана 09.02.2017. године објавио правно схватање Грађанског одељења овог суда, заузето на седници одржаној 23.01.2017. године. На овај начин је утврђено да је Национална служба за запошљавање законито и исправно обрачунавала и исплаћивала новчану накнаду по основу незапослености. Овим правним ставом потврђена је исправност препоруке из налаза Државне ревизорске институције из 2012. године.

Подсећамо да је против Националне службе за запошљавање покренуто више десетина хиљада  судских спорова за накнаду штете због наводно мање исплаћене новчане накнаде и да су судови у више од 10.000 предмета пресудили у корист странака.  Исто је за последицу имало исплату енормног износа из средстава буџета Републике Србије. Највећи део ових средстава односио се на адвокатске и трошкове вештачења, а најмање на име исплате разлике наводно мање исплаћене новчане накнаде корисницима.

Национална служба за запошљавање изражава уверење да ће судови у најкраћем року ускладити своју праксу са правним ставом Врховног касационог суда.

Такође позивамо  кориснике новчане накнаде да имају у виду наведени правни став највишег суда у држави када се буду евентуално одлучивали да прихвате позиве и предлоге бројних адвоката да покрену судске поступке против Националне службе за запошљавање.

Напомињемо да ће Национална служба за запошљавање размотрити могућност обештећења од лица која су се на овај начин наплатила, а  путем обнове свих судских поступака у којима је незаконито пресуђено и исплаћена разлика новчане накнаде.