Дoгађаjи

21.11.2022.

На суботичком сајму запошљавања 300 радних места

Суботичка филијале НСЗ организовала је 10. новембра, у свом простору други овогодишљи сајам запошљавања на коме су 24 послодавца понудила око 300 слободних радних места за раднике машинске и електро струке, трговце, возаче, производне и административне раднике и многе друге.

На сајму су учествовали и послодавци који запошљавају особе са инвалидитетом, као и представници Министарства одбране - Војске Србије, који траже млада лица од 19 до 30 година који желе да пођу обуку и буду професионални војници.

Поздрављајући учеснике сајма в.д. директорице Филијале Суботица Верица Вујадиновић најавила је да ће се убудуће квартално организовати сајмови у просторијама филијале, и на тај начин ће послодавцима бити омогућено да дођу до радних биографија не само незапослених, него и лица која траже промену запослења. „Сајам је добра прилика како за послодавце тако и за тражиоце запослења да директно разговарају са послодавцима и аплицирају на више радних места“,  рекла је Вујадиновић. Указала је да је тренутно актуелан програм Моја прва плата, који је  веома важан како за послодавце, тако и за незапослена лица јер  младима пружа шанса да науче посао, стекну праксу, а послодавцима да дођу до квалитетне радне снаге.

Сајам запошљавања је посетило око 1000 лица, а предато је 850 радних биографија. У разговору са незапосленим лицима сазнали смо да су искуства у тражењу посла различита. Нека лица виде одличну шансу за добијање посла на сајму запошљавања и задовољни су понудом послова, а други су спремни да траже и мењају послове све док не пронађу онај прави на којем ће бити задовољни свим условима рада. 

Послодавци, учесници сајма изјаснили су се да ће радо учествовати на наредним сајмовима и да су задовољни организацијом и простором као и бројем и квалитетом кандидата са којима су разговарали.