Дoгађаjи

16.03.2023.

На форуму са Јагодинским привредницима

У седишту Управе Поморавског округа у Јагодини, 15. марта је одржан трећи овогодишњи Форум послодаваца, којем је присуствовало преко 30 локалних приведника.

Поред сажетог представљања актуелних јавних позива и конкурса за доделу подстицаја које послодавци могу да користе приликом запошљавања незапослених са евиденције НСЗ, представници јагодинске Националне службе презентовали су привредницима и друге услуге, превенствено оне које се тичу посредовања у запошљавању и селекције кандидата за запошљавање, нових дигитализованих услуга и пружања правне помоћи у области рада и запошљавања.

У свом обраћању, вршилац дужности директора Филијале Јагодина НСЗ Светлана Митровић информисала је учеснике форума о стању и кретању незапослености и структури и карактеристикама незапослених лица у Поморавком округу и Јагодини. С обзиром на значајно учешће у незапослености младих без радног искуства, дугорочно незапослених и неквалификованих, у фокусу представљања биле су мере запошљавања које се односе на обуке и додатно образовање, а које омогућавају незапосленима стицање додатних знања и вештина у складу са променљивим условима на тржишту рада.

Презентацију јавних конкурса одржао је начелник Одељења за програме запошљавања, предузетништво, образовање и обуке Душан Живоновић, који је, у непосредном разговору, одговарао на питања и разјаснио све недоумице које су привредници имали у вези са коришћењем државних финансијских подстицаја при запошљавању.

Јагодинска филијала НСЗ остварује веома успешну сарадњу са великим бројем привредника на локалном тржишту рада, већ дуги низ година, а овај форум био је одлична прилика да се успостави сарадња и са новим послодавцима који до сада нису користили мере и услуге НСЗ, а који ће бити будући партнери Националне службе у запошљавању.