Вести

29.12.2023.

Локални састанци са релевантним партнерима - у сусрет Гаранцији за младе

У организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националне службе за запошљавање одржани су, 25, 27. и 28. децембра 2023. године у Сремској Митровици, Крушевцу и Нишу, локални састанци на тему предстојеће имплементације програма Гаранција за младе.

Иницијатива ће почев од 01. јануара 2024. године бити пилотирана, у 3 филијале Националне службе за запошљавање, у Сремској Митровици, Нишу и Крушевцу.

Учешће на локалним састанцима узели су релевантни социјални партнери: институције образовања, центри за социјални рад, удружења младих, организације цивилног друштва, локалне самоуправе и Уније послодаваца.

Циљ пројекта Гаранција за младе је пилотирање новог приступа у раду са младима и досезање до НЕЕТ категорије, односно младих који нису запослени, нису на школовању или обуци (NEET – not in education, employment or training), а управо је успостављање снажних партнерстава свих учесника локланих састанака предуслов за испуњавање циља програма и олакшавање транзиције младих на тржишту рада.

Програм Гаранција за младе подразумева да млади до 30 година старости добију квалитетну понуду за посао, наставак образовања или праксу у року од четири месеца од уласка у статус незапослености или напуштања, односно завршетка формалног образовања.

Током састанака присутнима су представљени модалитети деловања, који ће бити пилотирани у наведеним филијалама Националне службе, а који ће у основи имати појачан индивидуални рад са младима, профилисање њихових могућности на отвореном тржишту рада и саветовање у краћим временским интервалима, како би се млади подстакли на активацију и додатно учење. Такође, представљен је и сет активних мера запошљавања и финансијских и нефинансијских подстицаја који ће бити доступан младима, а чији детаљи ће бити прецизирани кроз јавне позиве који ће бити објављени почетком следеће године.