Дoгађаjи

21.04.2022.

Град Београд наставља да субвенционише самозапошљавање

Директор Филијале за град Београд Националне службе за запошљавање Кенан Хајдаревић и градски секретар за привреду Милинко Величковић потписали су данас Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину.

Ове године захваљујући субвенцијама за самозапошљавање, формираће се педесет нових привредних субјеката и самим тим запослиће се педесет нових лица. Град Београд учествује са 51 посто средстава, а Национална служба за запошљавање са 49 посто. 

„ Ова врста сарадње НСЗ  са градом Београдом драгоцена је, јер на тај начин утичемо на смањење незапослености, пружајући подршку незапосленима да покрену  сопствени бизнис и  тако дају допринос привредном развоју  Београда“ рекао је Хајдаревић, 

„ У 2022. планирана су средства од око шеснаест милиона динара. Важно је нагласити да се о људима води рачуна и након формирања привредних субјеката, тако да је ово само иницијална помоћ. Након тога могу да се јаве на разне конкурсе којим субвенционишемо основна средства, а примера ради код малих и микро предузећа, као и предузетничких радњи, она износе до милион динара. Тако помажемо и њихов раст, а они имају обавезу да запосле још једно лице са евиденције Националне службе за запошљавање“ рекао је Величковић.

Секретаријат за привреду већ дуги низ година доноси Акциони план запошљавања на годишњем нивоу, у којем су предвиђене мере и активности подстицаја запошљавања.