Дoгађаjи

04.04.2023.

Форуми послодаваца одржани у Мионици и Убу

Филијала Ваљево Националне службе за запошљавање је, у сарадњи са локалним самоуправама Мионице и Уба, 30 и 31. марта организовала у тим општинама форуме послодаваца на тему ,,Информисање о мерама активне политике запошљавања и промовисање јавних позива/конкурса Националне службе за запошљавање за 2023. годину“.

На скупу у Мионици је учествовало више од 19, а на презентацији у Убу више од 25 представника компанија и других актера на локалном тржишту рада. Циљ ових састанака био је успостављање непосредног и тематски дефинисаног контакта са послодавцима на актуелне теме и изазове у области запошљавања, као и њихово информисање о актуелним јавним позивима, конкурсима и услугама Националне службе.

Са територије општине Мионица промоцији су присуствовале: Књиговодствена агенција Шутуљић, Ветеринарска станица СИМОВЕТ, Дуња Д, Бабић Б&К, Сета, Миони, Књиговодствена агенција Качаревић, ветеринарска станица Весић Вет, Сарита, Снупи, као и представници Општине, локалне Туристичке организације, Културног центра, Вртића „Невен“, ЈКП Водовода, Дома здравља, Спортског центра...

На промоцији у Убу биле су: ГЕТИ Ветеринарска станица, ВС Кусуровић, СУР Школарац, Пуре Градња, Лукс Електро, Млекара Уб, Вучјак, Петронић агенција, ЗИМПА, СТОЧАР ЛСБ, Апотека АТЛИЋ, Аладин Тоурс, као и представници Општине, Предшколске установе Уб, Културно спортског центра, Техничке школа, Дома здравља, Центра за социјални рад...

Како је на овим презентацијама истакао вд директора ваљевске Филијале НСЗ Милан Ћенадић, улога Насионалне службе је, пре свега, да послодавцима помогне у проналажењу најбољих кандидата, као и да умрежи све остале социјалне партнере како би се најадекватније одговорило на захтеве и изазове тржишта рада. Он је представнике институција и фирми из Мионице и Уба позвао на унапређење партнерства на националном и локалном тржишту рада, као и на континуирану међусобну комуникацију и сарадњу. У томе су, како је рекао, од кључног значаја дигитални формати Националне службе, који доприносе ефикаснијем пружању услуга послодавцима, а дају изузетан допринос видљивости услуга и мера које се пружају клијентима.

Јавне позиве и конкурсе Националне службе окупљенима је представила Јасмина Андрић, начелница Одељења за програме запошљавања, предузетништво, образовање и обуке у Филијали Ваљево НСЗ, стављајући при том посебан нагласак на програме запошљавања особа са инвалидитетом (ОСИ).

Локални послодавци су истакли да имају проблем у налажењу адекватних кадрова за конкретене послове, као и на неусклађеност између потреба тржишта рада и занимања која се стичу кроз формални образовни систем. Они су истакли добру сарадњу са Националом службом за запошљавање и изразили вољу и жељу да учествују у постизању заједничког циља. У том смислу, наглашен је значај обједињавања базе слободних послова на једном месту.